AMREF

Het Geluk: AMREF Flying Doctors vliegt ook in Tanzania

Mijn naam is Dokter John Wachira en ik werk voor AMREF Flying Doctors, onder andere in het dorpje Sikonge in Tanzania. Omdat Afrika zo’n groot continent is, wonen veel mensen erg afgelegen. Daarom hebben we vliegtuigen nodig om iedereen te bereiken. Met het geld van de Postcode Loterij heeft AMREF Flying Doctors een vliegtuig gekocht en kan ik meer mensen betere gezondheidszorg geven.

Armste landen van de wereld

Eén van de vliegtuigen van AMREF
Eén van de vliegtuigen van AMREF

Tanzania ligt onder Kenia aan de oostkust van Afrika. Het land heeft 37,6 miljoen inwoners en de gemiddelde levensverwachting van de inwoners is 46 jaar. De levensverwachting is gedaald als gevolg van de verspreiding van hiv/ aids.

Tanzania behoort tot de armste landen van de wereld. Bijna 40% procent van de bevolking leeft onder de armoedegrens. Vrouwen en kinderen zijn extra kwetsbaar, omdat zij regelmatig worden geconfronteerd met geweld. Het aantal jongeren dat naar de middelbare school gaat, ligt nu op 6%. 70% van de kinderen gaat naar de basisschool. De regering heeft de schoolgelden afgeschaft waardoor meer kinderen naar school kunnen gaan.

Tanzaniaanse vrouwen met kind
Tanzaniaanse vrouwen met kind

Medische zorg dichtbij huis

AMREF werkt samen met mensen uit de dorpen en steden om hen in staat te stellen hun eigen gezondheidsituatie te verbeteren. Onder andere in Tanzania werkt AMREF aan het slagen van hun missie. Men probeert veel voorkomende ziektes, waaraan veel mensen sterven, te bestrijden. Er wordt gezorgd voor meer en goede medische zorg, dichtbij huis. En er wordt gezorgd dat initiatieven in de gezondheidszorg meer resultaat hebben. Mede dankzij de steun van deelnemers van de Postcode Loterij, kan AMREF Flying Doctors haar werk doen.