Cordaid

Cordaid Mensen in Nood helpt de bevolking

Mijn naam is Fortina en ik werk voor Cordaid Mensen in Nood in Malawi aan een project om vee en landbouw te bevorderen. Zo hebben wij recent twee geiten aan Rosemary gegeven, een weduwe van 65 jaar die zorgt voor haar vier kleinkinderen van haar door aids overleden dochter. Door deze twee geiten heeft ze melk, mest en kan ze fokken.

Een nieuwe start

Om de gemeenschap zelf te laten groeien is de afspraak dat Rosemary de eerste twee geboren geitjes aan iemand anders geeft, zodat die ook een 'nieuwe' start kan maken. Net als de heer Blanton. Ook hij is ooit begonnen met twee geiten. Inmiddels heeft  hij al 10 geiten, 24 kippen, een silo voor opslag van mais en is hij een huis van steen aan het bouwen.

Met het geld van de Nationale Postcode Loterij kan Cordaid Mensen in Nood nog veel meer mensen een eigen toekomst laten opbouwen.

Postcode Loterij steunt Cordaid in actie

Een levensverwachting van 40 jaar

Malawi is een van de armste landen in de wereld. De levensverwachting in Malawi is gemiddeld 40 jaar en een kwart van de kinderen is ondervoed. Meer dan de helft van de bevolking leeft onder de armoedegrens van vijftig eurocent per dag.

Ernstige droogtes, klimaatwisselingen en niet-effectieve landbouwmethoden zorgen dat Malawi vaak periodes van voedseltekorten kent. Daarnaast vergt hiv/aids grote aantallen slachtoffers en is de positie en veiligheid van de vrouw niet al te best. Al deze problemen leiden tot noodsituaties voor met name de arme bevolking op het platteland.

Vrouwen uit het dorp
Vrouwen uit het dorp

Ramppreventie

Cordaid Mensen in Nood analyseert in Malawi de noodsituaties en maakt met lokale partnerorganisaties projecten om de kans op rampen te verminderen. Enkele voorbeelden zijn trainingen voor lokale staf en bevolking, projecten voor hogere voedselopbrengsten en betere voedselverdeling en programma’s om man/vrouw verhoudingen te verbeteren. Mede dankzij de steun van deelnemers van de Postcode Loterij, kan Cordaid Mensen in Nood de leefsituatie van de arme bevolking in de meest kwetsbare gebieden blijven verbeteren.