Het Skanfonds

Het Geluk: Het Skanfonds geeft mensen de kans

Het is bijna niet te geloven, maar nog steeds zijn er in Nederland mensen die onder de armoedegrens leven. Bij sommigen van hen is het duidelijk zichtbaar, zij leven en zwerven op straat. Bij anderen is het vaak op het eerste gezicht niet te zien. Zij zijn meestal eenzaam en schamen zich dat ze niet kunnen rondkomen.

Het Skanfonds biedt mensen in dit soort kwetsbare posities de kans om weer deel uit te maken van de samenleving, zodat hun kwaliteit van leven verbetert.

Skanfonds en de Nationale Postcode Loterij

Met de bijdrage van de Nationale Postcode Loterij financiert Het Skanfonds projecten op het gebied van zorg, welzijn, maatschappelijke participatie, zingeving en spiritualiteit. Het Skanfonds steunt hiermee kleine stichtingen die zich inzetten voor hetzelfde doel. Zoals de Stichting Interkerkelijk Diaconaal Overleg (IDO), die dankzij de financiële bijdrage de inrichting van en activiteiten in inloophuizen kan bekostigen.

Gewoon rijtjeshuis

In de serie Het Geluk geeft de Postcode Loterij het woord aan Jan van Opstal. Hij werkt in het inloophuis Waterwijk in Lelystad. Deze drugs- en alcoholvrije ontmoetingsplek biedt dagopvang aan mensen die dat nodig hebben. Waterwijk is eigenlijk een gewoon rijtjeshuis. In dit gastvrije huis kun je zonder bellen binnenlopen voor een kop koffie, een praatje en twee keer per week een warme maaltijd. Je vindt er iemand die naar je luistert als je je verhaal kwijt wilt. De huisregels worden er opgesteld door de bezoekers zelf en er is altijd een vrijwilliger aanwezig om hulp te bieden bij problemen van welke soort dan ook.

Iedere week maakt Stichting De Korenaar ongeveer 270 voedselpakketten.
Iedere week maakt Stichting De Korenaar ongeveer 270 voedselpakketten.

Strijd tegen armoede

Er zijn, naast Stichting IDO, ook andere organisaties die met hulp van Skanfonds kunnen strijden tegen armoede. Stichting De Korenaar in Lelystad bijvoorbeeld, die levensmiddelen van producenten en handelaren inzamelt. Wekelijks maken 70 vrijwilligers van De Korenaar met het ontvangen eten ongeveer 270 voedselpakketten. Deze worden vervolgens gratis ter beschikking gesteld aan mensen die over onvoldoende financiële middelen beschikken om in hun dagelijks levensonderhoud te voorzien. En dat is hard nodig.