Natuurmonumenten

Het Geluk: Natuurmonumenten

"Ik ben Bart Zwiers, boswachter voor Natuurmonumenten in het Fochteloërveen. Dit natuurgebied is misschien wel het vergeten stukje Nederland. Het Fochteloërveen is prachtig..."

Het Fochteloërveen is zo groot als de stad Utrecht, maar indrukwekkend leeg. Tot aan de horizon bepalen graspollen, veenmossen en veenpluis het beeld. Alleen vogels doorbreken de stilte. Het is dé plek om te genieten van rust en ruimte. Het Fochteloërveen is een van de best bewaarde hoogveengebieden van Nederland. Natuurmonumenten kocht 70 jaar geleden het laatste restant. Anders reden hier nu trekkers over strakke landbouwpercelen. Nu leven hier dieren zoals veenvlinders, boomvalken en kraanvogels

Kraanvogels weer terug in het Fochteloërveen

Kraanvogels weer terug in het Fochteloërveen
Kraanvogels weer terug in het Fochteloërveen

Het kraanvogelpaartje dat voorgaande jaren in het Fochteloërveen broedde, is terug. Samen met hun eenjarig jong foerageren ze op de omliggende akkers.

De bijzondere vogel is rond 1750 uit Nederland verdwenen toen steeds meer moerassen zijn drooggelegd. Alleen tijdens de trek maakten de vogels soms een tussenstop in Nederland. De kraanvogels broeden sinds 2001 weer regelmatig in het Fochteloërveen. Natuurmonumenten heeft in de afgelopen jaren allerlei maatregelen getroffen om het gebied verder te vernatten. Dit maakt het gebied steeds geschikter voor de kraanvogels.

Een aantal aangrenzende landbouwgronden veranderen in een natte gordel rondom het hoogveen. De grond wordt deels afgegraven, sloten worden gedempt en dammen aangelegd. Daarna worden de waterpeilen weer op een natuurlijke hoogte gebracht. Een groot deel van het hoogveen wordt zo natter, zodat het open landschap behouden blijft. En het wordt daardoor geschikter voor de kraanvogels.

Magnifiek uitzicht

Het kraanvogelpaartje
Het kraanvogelpaartje

De uitkijktoren is de beste plek om het Fochteloërveen te beleven. Weer of geen weer, het uitzicht is altijd adembenemend. Fietsend is de zandrug dwars door het veen een goede keus. Halverwege ligt een vlonder die uitzicht geeft over het groeiende veen.

Werken aan toekomst

Het Fochteloërveen is prachtig, maar niet gezond. Het hoogveen is te droog, doordat water aan de randen weglekt. Hierdoor groeit het veen dicht met bos. Natuurmonumenten werkt daarom hard aan het aanleggen van natte overgangsgebieden. Hiervoor ontving Natuurmonumenten steun van de Nationale Postcode Loterij.