STOP AIDS NOW!

Het Geluk: STOP AIDS NOW!

Mijn naam is Ivy Vilikazi en ik werk voor STOP AIDS NOW! in Pietermaritzburg, Zuid-Afrika. In Afrika hebben 12 miljoen kinderen één of beide ouders verloren aan aids. Met het project 'Kiezen voor kinderen' zorgt Postcode Loterij beneficiënt STOP AIDS NOW! voor opvang, zorg en scholing van aidswezen en kwetsbare kinderen en geeft hen voorlichting over hiv en aids. In de serie Het Geluk draait vanaf 16 juni de commercial waarin 'Kiezen voor Kinderen' centraal staat.

Nieuwe aanpak ontwikkeld voor de opvang van aidswezen

De kinderen luisteren aandachtig naar het verhaal over aids
De kinderen luisteren aandachtig naar het verhaal over aids

Met dit Extra Project waarvoor STOP AIDS NOW! in 2004 4,87 miljoen euro ontving, zijn meer dan 800.000 kinderen geholpen. Ook is een nieuwe aanpak ontwikkeld voor de opvang van aidswezen in hun eigen gemeenschap. Zo kunnen kinderen gewoon weer even kind zijn in hun eigen vertrouwde omgeving.

Voetballers als 'grote broers'

Profvoetballer Khule Bhengu voor STOP AIDS NOW
Profvoetballer Khule Bhengu voor STOP AIDS NOW

Een voorbeeld hiervan is het project in Pietermartizburg. Jonge voetballers nemen aidswezen onder hun hoede en treden op als een soort 'grote broers'. Zij komen geregeld bij de kinderen thuis. Om samen te spelen, huiswerk te doen of te praten. Wanneer het niet goed gaat met het kind of gezin, waarschuwen zij hulpverleners. Momenteel krijgen 90 kinderen en hun gezinnen directe steun in de vorm van financiële toelagen, voedsel en scholing. Daarnaast krijgen nog eens 200 kinderen voorlichting over aids door de jonge voetballers.

De Postcode Loterij helpt

Interactie met jongeren tijdens een stop aids now campagne

De Nationale Postcode Loterij laat zien hoe het STOP AIDS NOW!-project 'Kiezen voor kinderen' een verschil maakt voor de vele aidswezen in Zuid-Afrika.

Met dank aan de deelnemers van de loterij, kan STOP AIDS NOW! onder andere haar werk in Afrika doen. Dank u wel voor uw steun