Simavi

Het Geluk: Simavi

Mijn naam is Bishnu Dawadi en ik werk voor Siamvi in Ghorka, Nepal. De meeste scholen op het platteland hebben geen of maar een toilet.

Dus meisjes kunnen niet naar school vanwege hygiënische en culturele redenen. Daarom bouwt Simavi nu gescheiden toiletten in de scholen.

Ik heb voor dit werk gekozen omdat 13.000 kinderen jaarlijks sterven aan diarree in Nepal.

Dankzij de Postcode Loterij kan ik deze kinderen een gezonde toekomst geven.

Water en sanitatie

Gezondheid is een voorwaarde voor duurzame ontwikkeling. Ieder mens heeft recht op gezondheid, inclusief het recht op water en sanitatie. Om deze rechten te realiseren en duurzaam te handhaven is het essentieel dat mensen zelf hun leefsituatie kunnen beïnvloeden. Verbetering in de machts- verhoudingen tussen mannen en vrouwen bevordert gezondheid en ontwikkeling. Wij hebben de morele verantwoordelijkheid om mensen bij wie deze rechten worden geschonden te steunen in het bereiken van duurzame resultaten.

Interactie met jongeren tijdens een goede doelen campagne

Kinderen drinken schoon water
Kinderen drinken schoon water

Drinkwater, hygiëne, wc's

In ontwikkelingslanden maakt gebrek aan hygiëne voor veel mensen het verschil tussen leven en dood. Elke 17 seconden sterft ergens een kind aan uitdroging door diarree. Dat zijn er bijna 5000 per dag. Simavi schenkt kinderen een toekomst door samen met lokale partners te zorgen voor veilig drinkwater, sanitaire voorzieningen en persoonlijke hygiëne.

Elke dag gezond naar school

Simavi helpt waterputten, pompen en latrines bouwen en lokale vrijwilligers leren kinderen hoe belangrijk het is om je handen te wassen na het toilet. Hierdoor neemt niet alleen het sterftecijfer af, maar zijn kinderen ook minder vaak ziek en hoeven ze hun behoefte niet meer in het openbaar te doen. Ze kunnen weer elke dag gezond en trots naar school!

De Postcode Loterij helpt

Met dank aan de deelnemers van de loterij, kan Simavi onder andere haar werk in Nepal doen. De kinderen zijn u vast dankbaar!