Vogelbescherming Nederland

Het Geluk: Vogelbescherming Nederland

Maak kennis met Robert Kwak, hij werkt voor Vogelbescherming Nederland.

In het verleden heeft hij zich vooral ingezet voor de IJsvogel. Omdat de natuurlijke omgeving van de IJsvogel aan het veranderen was, zagen we de IJsvogel steeds minder.

Speciale duikbril

De kwaliteit van de natuur langs onze beken was hard achteruit gegaan. Niet alleen de waterkwaliteit was slecht, maar vooral de IJsvogel heeft natuurlijke, kronkelende beken nodig om te overleven. IJsvogels duiken in helder, liefst stromend water naar visjes en insecten. Bij het duiken wordt het oog beschermd door een speciale ‘duikbril’: een transparant vlies schuift voor het oog en beschermt het. Zij graven hun nesthol uit in steile oevers aan het water.

De IJsvogel
De IJsvogel

Kronkelende beekjes

Mede dankzij de deelnemers van de Postcode Loterij kon Vogelbescherming Nederland starten met het Project IJsvogel. Rechte kanaaltjes zijn omgetoverd tot vrij kronkelende, stromende beekjes. Daardoor ontstaan steile oeverwanden, die de IJsvogels nodig hebben om een nestje in te kunnen graven. Omgevallen bomen zijn geschikt gemaakt als broedplaats voor de IJsvogel. Maar bovenal is de waterkwaliteit in de Nederlandse beken zo sterk verbeterd, dat de IJsvogels er weer kunnen vissen.

De afgelopen  jaren wordt het aantal broedpaartjes geschat op meer dan vijfhonderd, terwijl dat tien jaar geleden nog minder dan honderd waren. Zelfs in de stad, het huidige werkgebied van Robert, kom hij ze steeds vaker tegen. Dus houdt uw ogen goed open. Goede kans dat u het ijsblauwe vogeltje voorbij ziet flitsen.

Wilde vogels

Vogelbescherming Nederland zet zich in voor alle in het wild levende vogels en hun leefgebieden. Zowel in Nederland als daarbuiten. Een wereld zonder vogels is ondenkbaar, want ze vormen een wezenlijk onderdeel van de natuur. Door vogels te beschermen helpt Vogelbescherming mee de natuur in stand te houden. Daarmee dragen we bij aan een leefbare wereld.