Waddenvereniging

Het Geluk: Waddenvereniging

"Ik ben Renate de Backere, ik werk voor de Waddenvereniging en we staan hier nu midden in het waddengebied. De enige soort wildernis die je in Nederland nog vindt".

Waddenzee Werelderfgoed

De wadden omgeving

Een waardeloze moddervlakte. Dat vonden de mensen een halve eeuw geleden van het waddengebied. Lastig en gevaarlijk, omdat hij tweemaal per dag droogviel. Een gebied dat beter ingepolderd kon worden, bedacht de overheid. Inmiddels zijn we 45 jaar verder en zijn de Wadden een beschermd natuurgebied. Vorig jaar werd de Waddenzee zelfs uitgeroepen tot UNESCO werelderfgoed. Een terechte erkenning, die geen garanties voor bescherming biedt, maar wel kansen voor de regio. Toenemende aandacht voor dit bijzondere natuurgebied maakt dat de natuur belangrijker wordt voor de regionale economie. Zo kan de UNESCO-status bijdragen aan duurzame ontwikkeling.

45 jaar Waddenvereniging

Al 45 jaar voert de Waddenvereniging met succes actie, wordt er gelobbyd, educatie verzorgd, voorlichting gegeven, overleg gevoerd, geprotesteerd en worden er alternatieven aangedragen. Van het voorkomen van inpoldering tot het succesvol beïnvloeden van de regering om geen boortorens in de Waddenzee te plaatsen.

Helaas staat ook nu nog de natuur sterk onder druk. Het werk van de Waddenverenging blijft hard nodig. Door overbevissing, uitputting van de bodem, verontreinigingen en verstoringen verschraalt de biodiversiteit en worden echte stilte en duisternis steeds zeldzamer.
Dankzij de steun van de Nationale Postcode Loterij kan de Waddenvereniging haar werk blijven doen, zodat ook toekomstige generaties van het wad kunnen blijven genieten.