• George Clooney en de Postcode Loterij
  • Kanjer van 43,9 miljoen euro valt in Sittard

    Topvisual Kanjer
  • Desmond Tutu, ambassadeur van de Postcode Loterij

Winnaars Droomprijs

De winnaars van de Droomprijs van € 10.000,- zijn bekend. Bekijk snel hieronder of u tot de gelukkige winnaars behoort.

Winnaar september 2016 Mevrouw T. van Onnink 2292HA Barendrecht Uitslagen bekendgemaakt op 4 oktober 2016
Winnaar juli 2016 Mevrouw A.L. Veldwachter 1106AN Amsterdam Uitslagen bekendgemaakt op 8 augustus 2016
Winnaar juni 2016! De heer en/of mevrouw K. Roerdink 7152BV Eibergen Uitslagen bekendgemaakt op 8 juli 2016
Winnaar mei 2016 Mevrouw A. Dommerholt 1645SB Ursem Uitslagen bekendgemaakt op 8 juni 2016
Winnaar mei 2016! De heer en of mevrouw D. Reuvers 6626CB Alphen Gld Uitslagen bekendgemaakt op 23 mei 2016
Winnaar maart 2016 Mevrouw R.M. Kruithof/ Kruithof Seip 3281LW Numansdorp Uitslagen bekendgemaakt op 8 april 2016
Winnaar maart 2016! De heer P. Slijkhuis 3328SM Dordrecht Uitslagen bekendgemaakt op 19 maart 2016
Winnaar januari 2015! De heer T. Bakker 8471KT Wolvega Uitslagen bekendgemaakt op 19 januari 2016
Winnaar november 2015! De heer M. Reumermann 2406BC Alphen aan den Rijn Uitslagen bekendgemaakt op 19 november 2015
Winnaar september 2015! Mevrouw S. van Luijn 3532XT Utrecht Uitslagen bekendgemaakt op 25 september 2015

Winnaars ontvangen per brief een bevestiging van de prijs. Binnen zes weken na bekendmaking van de trekkingsuitslagen wordt het bedrag op de rekening gestort. 

Prijzen onder voorbehoud van typefouten en incasso.


Hoe werkt de Droomprijs?

Als u deelnemer bent en blijft van de Postcode Loterij na 14 januari 2016, maakt u in de maanden maart, mei, juli, september en november 2016 kans op het winnen van de Droomprijs van €10.000,-. De Droomprijs wordt alleen uitgekeerd aan deelnemers die succesvol zijn geïncasseerd en aan de overige vereisten van het deelnemersreglement voldoen. Winnaars van de Droomprijs krijgen persoonlijk bericht. Daarnaast wordt de uitslag gepubliceerd op deze pagina, postcodeloterij.nl/droomprijs. Heeft u nog vragen? Belt u dan met Ledenservice via 0900 - 300 1500
(€ 0,50 per gesprek).

Actievoorwaarden Droomprijs (deelnemers die voor 14 januari 2016 op deze actie zijn blijven meespelen)

Algemeen:
• Deze voorwaarden (hierna te noemen: ‘de Actievoorwaarden’) zijn van toepassing op de actie Maak kans op een droomprijs t.w.v. € 10.000,- (hierna te noemen: 'de Actie'), die wordt georganiseerd door de Nationale Postcode Loterij gevestigd te Amsterdam (1071 GK) aan de Van Eeghenstraat 70.
• De Actie wordt georganiseerd ter promotie van de goede doelen van de Nationale Postcode Loterij.
• De Nationale Postcode Loterij handelt bij de organisatie van de Actie volgens de Gedragscode Promotionele Kansspelen.
• Deelname aan de Actie betekent dat u op de hoogte bent van en instemt met deze voorwaarden. U kunt die instemming niet herroepen.
• De Nationale Postcode Loterij kan de Actievoorwaarden wijzigen. De actuele voorwaarden staan vermeld op de (actie-)website van de Nationale Postcode Loterij.
• De uitleg en toepassing van de Actievoorwaarden door de Nationale Postcode Loterij is bindend. In situaties waarin de Actievoorwaarden niet voorzien, beslist de Nationale Postcode Loterij. Deze beslissing is bindend.

Actie & Deelname
• De Actie staat open voor zowel deelnemers, als niet-deelnemers aan de Nationale Postcode Loterij.
• De looptijd van de Actie is van 13 mei 2015 tot en met 16 februari 2016 (hierna te noemen: “Actieperiode”).
• Deelname aan de Actie is gratis indien de betreffende persoon zal doorspelen of gaat meespelen in de Nationale Postcode Loterij en deelnemer blijft gedurende zes maanden na de maand waarop de deelnemer besluit mee te doen aan de Actie.
• Deelname aan de actie staat open voor:
o Bestaande deelnemers van de Nationale Postcode Loterij die tijdens de Actieperiode bellen naar de afdeling Ledenservice van de Nationale Postcode Loterij om hun deelname aan de Nationale Postcode Loterij te beëindigen en tijdens dit gesprek, op basis van het aanbod tot deelname aan de Actie, alsnog besluiten te blijven meespelen;
o Oud deelnemers van de Nationale Postcode Loterij die tijdens de Actieperiode door de Nationale Postcode Loterij worden benaderd voor een aanbod tot deelname aan de Nationale Postcode Loterij alsmede de Actie en dit aanbod accepteren;
o Deelnemers van de BankGiro Loterij en/ of de VriendenLoterij die tijdens de Actieperiode door de Nationale Postcode Loterij worden benaderd met een aanbod tot deelname aan de Nationale Postcode Loterij en de Actie en dit aanbod accepteren door te gaan meespelen in de Nationale Postcode Loterij
• Deelname aan de Actie is mogelijk voor iedereen van 18 jaar en ouder.
• Tijdelijke en vaste medewerkers van de Goede Doelen Loterijen (de Nationale Postcode Loterij, de BankGiro Loterij en de VriendenLoterij), Novamedia en door deze partijen ingeschakelde derden zijn uitgesloten van het winnen van de prijzen van de Actie.
• Alleen mensen met een Nederlands IBAN/bankrekeningnummer en met een Nederlands IP-adres kunnen deelnemen aan de Actie.
• Bij deelname aan de Actie bent u verplicht alle gegevens naar waarheid in te vullen. De Nationale Postcode Loterij heeft het recht om aan de deelnemer een kopie van een geldig legitimatiebewijs te vragen.
• De Actie is persoonsgebonden. Indien u deelneemt aan de Actie, maakt u gedurende zes maanden na de maand waarop u besluit deel te nemen aan de Actie maximaal drie keer kans op de Droomprijs ongeacht het aantal loten waarmee u meespeelt .
• De deelnemer aan de Actie maakt alleen dan kans op alle Prijzen uit het prijzenpakket van deze Actie wanneer:
o binnen de Actieperiode door de winnaar een lot is gekocht van de Nationale Postcode Loterij á € 12,75 per trekking (14 trekkingen per jaar, inclusief  Straatprijsverdubbelaar), en de deelnemer gedurende zes maanden na de maand waarin hij besluit deel te nemen aan de Actie blijft meespelen met de Nationale Postcode Loterij; en
o het inleggeld voor het lot succesvol is geïncasseerd voor de reguliere trekking voorafgaand aan de trekking verbonden aan de Actie.
• De Nationale Postcode Loterij is gerechtigd deelnemers uit te sluiten van deelname aan de Actie en/of geen prijs uit te keren indien hij/zij onjuiste, onvolledige of misleidende informatie heeft verstrekt of op een andere wijze heeft gehandeld in strijd met de Actievoorwaarden, danwel fraude heeft gepleegd of heeft geprobeerd te plegen ter beïnvloeding van de competitieresultaten. 
• Indien een deelnemer niet ouder is dan 18 jaar, sluit de Nationale Postcode Loterij hem/haar uit van deelname en zal een eventuele prijs niet worden uitgereikt of uitgekeerd.
• Indien een winnaar niet aan bovenstaande voorwaarden voldoet, is Nationale Postcode Loterij gerechtigd een andere deelnemer aan de Actie middels trekking tot winnaar aan te wijzen.

Prijzen en trekking
• De deelnemer aan de Actie maakt kans op de volgende prijzen:
Prijs   Waarde   Aantal
Droomprijs   € 10.000,-  3

Indien men deelneemt aan de actie maakt men 3 keer kans op € 10.000,-. Gedurende de Actie zijn er in totaal zes trekkingen, waarbij Nationale Postcode Loterij elke deelnemer maximaal drie keer op het trekkingsbestand toelaat. De totale waarde van het beschikbare prijzenpakket in de Actie is € 60.000,-  
De prijzen worden ter beschikking gesteld door de Nationale Postcode Loterij.
• Ten aanzien van (geld-)prijzen waarover kansspelbelasting moet worden afgedragen, gelden de volgende regels:
o een geldprijs boven een bedrag van € 449,- wordt door de Nationale Postcode Loterij na inhouding van de verschuldigde kansspelbelasting (29%) uitbetaald;
o de Nationale Postcode Loterij neemt de kansspelbelasting over een prijs in natura met een waarde hoger dan € 449,- voor eigen rekening.
• Prijzen zijn niet-overdraagbaar en kunnen niet worden ingewisseld tegen andere prijzen of contant geld.
• Alle prijzen worden daadwerkelijk uitgekeerd.
• De winnaars van de Actie krijgen de Droomprijs – na inhouding van kansspelbelasting – automatisch op de bij de Nationale Postcode Loterij bekende rekeningnummers gestort.
•  De aanwijzing van de winnaars van de Actie vindt plaats door middel van een trekking onder alle deelnemers aan de Actie. De trekking geschiedt door een onafhankelijk spelsysteem of door een notaris. De trekking zal op de hieronder vermelde data plaatsvinden. Er vinden 6 trekking(en) plaats:
Instap per speelronde juli en augustus 2015
o Trekking 1: 14 september 2015
o Trekking 2: 12 november 2015
o Trekking 3: 18 januari 2016
Instap per speelronde september en oktober 2015
o Trekking 1: 12 november 2015
o Trekking 2: 18 januari 2016
o Trekking 3: 11 maart 2016
Instap per speelronde november en december 2015
o Trekking 1: 18 januari 2016
o Trekking 2: 11 maart 2016
o Trekking 3: 11 mei 2016
Instap per speelronde  januari en februari 2016
o Trekking 1: 11 maart 2016
o Trekking 2: 11 mei 2016
o Trekking 3: 13 juli 2016
•  De gemiddelde winkans is ingeschat op 1 op 8.000. De gemiddelde winkans is een voorspelling gebaseerd op vergelijkbare promotionele acties uit het verleden. Het aantal deelnemers aan de Actie bepaalt uiteindelijk de werkelijke winkans.
•  De winnaars ontvangen vóór de hieronder vermelde data bericht d.m.v. een brief en/of telefonische oproep
Instap per speelronde juli en augustus 2015
o Trekking 1: 25 september 2015
o Trekking 2: 26 november 2015
o Trekking 3: 28 januari 2016
Instap per speelronde september en oktober 2015
o Trekking 1: 26 november 2015
o Trekking 2: 28 januari 2016
o Trekking 3: 24 maart 2016
Instap per speelronde november en december 2015
o Trekking 1: 28 januari 2016
o Trekking 2: 24 maart 2016
o Trekking 3: 25 mei 2016
Instap per speelronde  januari en februari 2016
o Trekking 1: 24 maart 2016
o Trekking 2: 25 mei 2016
o Trekking 3: 27 juli 2016
•  De uitslagen zijn per tekking vanaf de hierboven vermelde data ook terug te zien op www.postcodeloterij.nl/droomprijs. Men kan geen rechten ontlenen aan deze publicatie.
•  De deelnemer stemt door deelname aan de Actie ermee in dat het Nationale Postcode Loterij is toegestaan ten behoeve van de Actie algemene competitiegegevens en competitieresultaten openbaar te maken, waaronder de naam en woonplaats van prijswinnaars.
• Prijzen worden alleen uitgekeerd aan deelnemers die volledige en juiste persoonsgegevens achterlaten. Indien de Nationale Postcode Loterij niet over de juiste of volledige gegevens beschikt, vervalt het recht op de Droomprijs. Indien een deelnemer alleen een telefoonnummer heeft opgegeven en telefonisch niet bereikbaar is, vervalt het recht op de prijs eveneens. In beide gevallen behoudt Nationale Postcode Loterij zich het recht voor een andere deelnemer aan de Actie middels trekking tot winnaar aan te wijzen.
• Nationale Postcode Loterij streeft ernaar dat winnaars 4 weken na bekendmaking de gewonnen Droomprijs (minus kansspelbelasting) op hun bankrekeningnummer ontvangen. Deze termijn kan niet worden gegarandeerd.
•  Over de uitslag van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd. 
•  De Nationale Postcode Loterij kan prijswinnaars vragen medewerking te verlenen tot publicitaire en promotionele activiteiten in verband met de Actie, waaronder een eventuele uitreiking van een prijs. Eventuele foto's kunnen door de Nationale Postcode Loterij worden gebruikt voor publiciteits- en wervingsdoeleinden de Nationale Postcode Loterij en deelnemer zullen hierover te maken afspraken schriftelijk vastleggen.

Privacy
• Op de Actie is het Privacy statement van de Nationale Postcode Loterij van toepassing zoals gepubliceerd op www.postcodeloterij.nl/droomprijs. 

Aansprakelijkheid
• De Nationale Postcode Loterij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit deelname aan de Actie of samenhangt met de toekenning, de ontvangst of het gebruik van de prijzen, behalve in geval van opzet of grove schuld van de Nationale Postcode Loterij.
• De Nationale Postcode Loterij heeft alle maatregelen op technisch, organisatorisch en administratief gebied getroffen de Actie zonder problemen te laten verlopen.
•  De Nationale Postcode Loterij garandeert niet de ongestoorde en ononderbroken werking van de Actiewebsite(s) of de door haar geleverde of gebruikte diensten. Ondanks de grootst mogelijke zorg die aan het beheer van de website wordt besteed, is het mogelijk dat de informatie onvolledig of onjuist is. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de benodigde adequate voorzieningen (zoals telecommunicatievoorzieningen) om aan de Actie deel te kunnen nemen.
• Mocht de Actie tijdelijk onderbroken of stopgezet moeten worden, dan neemt de Nationale Postcode Loterij uitdrukkelijk afstand van alle verantwoordelijkheid en hebben de deelnemers in ieder geval geen recht op schadevergoeding.
•  De Nationale Postcode Loterij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor fouten in verband met (de tekst van) de Actie(website). Deze fouten kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor de Nationale Postcode Loterij in het leven roepen.
•  De Nationale Postcode Loterij is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor kosten die de deelnemer in verband met deelname aan de Actie maakt.
•  Indien de Nationale Postcode Loterij aansprakelijk is jegens de deelnemer voor schade uit welke hoofde dan ook, is de Nationale Postcode Loterij uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die de deelnemer lijdt als gevolg van een aan de Nationale Postcode Loterij toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad. De totale aansprakelijkheid van de Nationale Postcode Loterij zal nooit meer zijn dan het bedrag dat haar verzekering uitkeert.
•  Met betrekking tot de deelname aan de Actie, de gevolgen en de uitvoering daarvan, ziet de deelnemer af van iedere (rechts)vordering tegen partners, sponsoren en medewerkers die direct of indirect betrokken zijn bij de organisatie van de Actie.

Overmacht
•  De Nationale Postcode Loterij behoudt zich het recht voor om niet over te gaan tot het uitkeren van een of meerdere prijzen in geval van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen de faillietverklaring van de leverancier en/of sponsor van een prijs of de aanvraag van surseance van betaling door deze leverancier en/of sponsor.De  Nationale Postcode Loterij zal in dat geval zorg dragen voor een alternatieve prijs.
 
Overige informatie
• Alle (intellectuele eigendoms-)rechten op de Actie zijn voorbehouden aan de Nationale Postcode Loterij. Het is zonder schriftelijke toestemming van de Nationale Postcode Loterij niet toegestaan de software, de internetsite of de inhoud van de Actie, dan wel een gedeelte daarvan, te verveelvoudigen of te kopiëren in welke vorm dan ook.
• De buiten toepassing verklaring van één actievoorwaarde doet niet af aan de toepasselijkheid van de overige actievoorwaarden. Nationale Postcode Loterij is in een dergelijk geval gerechtigd de buiten toepassing verklaarde actievoorwaarde te vervangen door een geldige bepaling van dezelfde strekking.

Klachtenregeling
• Indien de deelnemer een klacht heeft in verband met de Actie, dan kan hij/zij deze binnen 5 werkdagen nadat de klacht is gerezen of redelijkerwijs kon worden vastgesteld, indienen via 0900-300 15 00 (50 cpg) of via het contactformulier op www.postcodeloterij.nl. De klacht zal worden behandeld conform het klachtenreglement van de Nationale Postcode Loterij.

Toepasselijk recht
• Op deze voorwaarden en de Actie is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband hiermee zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.