LandschappenNL

LandschappenNL en de Postcode Loterij: samen sterk voor het behoud en onderhoud van natuur en landschap dichtbij huis

LandschappenNL staat voor de ontwikkeling, beheer en behoud van natuur, landschap en cultuurhistorisch erfgoed voor nu en voor de toekomstige generaties. LandschappenNL is samen met Landschapsbeheer Nederland onderdeel van het samenwerkingsverband LandschappenNL.

Zij behartigt de belangen van de provinciale Landschappen en de provinciale stichtingen Landschapsbeheer. Daarnaast levert het samenwerkingsverband een bijdrage aan de landelijke zichtbaarheid van de provinciale organisaties. De provinciale organisaties vertegenwoordigen ruim 75.000 vrijwilligers, 110.000 hectare beschermde natuur, ruim 800 monumenten en hebben een achterban van bijna 310.000 donateurs.

LandschappenNL wordt sinds 1996 gesteund door de Postcode Loterij. Sinds de start van de samenwerking ontving de organisatie 287,1 miljoen euro voor haar activiteiten. Lees hieronder meer over de werkzaamheden van de organisatie en zie welke extra projecten er werden gerealiseerd dankzij de deelnemers van de Postcode Loterij.

Winnen voor LandschappenNL

De Nationale Postcode Loterij steunt 95 goede doelen op het gebied van mens en natuur. Dankzij haar deelnemers kan de Postcode Loterij ook LandschappenNL blijven steunen. Zo kan LandschappenNL zich sterk blijven maken voor het behoud en onderhoud van de Nederlandse natuur. Wilt u net als 2,7 miljoen andere Nederlanders geven aan het goede doel, speel dan (extra) mee met de Postcode Loterij en maak kans op mooie prijzen.

Speel mee en steun goede doelen ›

Extra projecten van LandschappenNL

Naast de reguliere, jaarlijkse bijdrage heeft LandschappenNL ook extra schenkingen voor bijzondere projecten ontvangen van de Postcode Loterij. Lees hieronder meer over deze projecten.

postcodeloterij. De12Landschappen

Droomfonds 2010 – € 6.250.00,- – Kustlaboratorium

Economische bedrijvigheid in een waardevol landschap, kan dat? Het Zeeuwse Landschap droomt ervan om dat aan te tonen en een nationaal en internationaal voorbeeld te stellen. De organisatie wil laten zien dat kustversterking met aquacultuur(visteelt)en een mooi landschap hand-in-hand kunnen gaan. Zij introduceren het ‘Kustlaboratorium’. Dit innovatieve project van Het Zeeuwse Landschap is het eerste droomproject dat is toegekend door de Postcode Loterij: de organisatie ontving in 2010 een bedrag van 6,25 miljoen euro voor de realisatie van het project. Lees meer

Extra project 2010 – €2.740.00,- – Nederlandse natuur in beeld

Extra project 2010 – €2.740.00,- – Nederlandse natuur in beeld

Het edelhert zien lopen over het ecoduct bij het Goois Natuurreservaat, een zeepaardje zien zwemmen voor de Zeeuwse kust en de kraanvogel zien broeden bij het Fochteloërveen. Allemaal bijzondere momenten voor natuurbeschermers. Dit kunnen ze vaak niet delen met het grote publiek, omdat er geen bewegend beeld van beschikbaar is. Het Instituut voor Beeld en Geluid bundelde verzameld en nieuw materiaal van elf natuurbeneficiënten van de loterij in een digitale beeldbank. Via een geavanceerd zoek- en bestelsysteem kunnen deze beelden binnen enkele minuten worden gezocht en gedownload. Omdat het materiaal voor iedereen beschikbaar is, zijn de gebruiksmogelijkheden enorm. Lees meer

Extra project 2007 – €2.580.00,- – Laat het Reitdiep weer kronkelen, Groninger Landschap

Het project ‘Laat het Reitdiep weer kronkelen’ omvat het herstel en het opnieuw zichtbaar maken van de oude meanders(bochten) van de rivier het Reitdiep. Hierdoor zijn we in staat water langer vast te houden t.b.v. weidevogels. Dankzij de bijdrage van de Postcode Loterij wilden meer financiers bijdragen aan het project. Hierdoor heeft De12Landschappen 350 hectare opnieuw ingericht met een eigen waterhuishouding, los van het omringende landbouwgebied. Tevens is er een oude boerderij verbouwd tot bezoekerscentrum dat nu de functie poort naar het Reitdiep heeft gekregen. Lees meer

Lees meer over LandschappenNL >

Wat doet LandschappenNL

postcodeloterij. de12landschappen
  • LandschappenNL behartigt de belangen van de twaalf provinciale Landschappen op landelijk niveau. De provinciale Landschappen zetten zich in voor de bescherming en ontwikkeling van natuur en cultuurhistorie in hun provincie.
  • LandschappenNL zet zich in om de provinciale Landschappen onder de aandacht te brengen bij een breed publiek. Bijvoorbeeld op de site Inhetlandschap.nl waar alle activiteiten van de provinciale organisaties te vinden zijn.
  • LandschappenNL vertegenwoordigt de provinciale Landschappen in de landelijke politiek en op bestuurlijk niveau bij provinciaal overstijgende thema’s.
Speel mee en steun goede doelen >