PAX

PAX en de Postcode Loterij: samen aan vrede werken

PAX staat voor vrede. Samen met mensen in conflictgebieden - zoals Oekraïne, Zuid-Soedan of Colombia - en betrokken burgers in Nederland werkt PAX al ruim 60 jaar aan een menswaardige en vreedzame samenleving, overal ter wereld. PAX draagt bij aan vrede. Door een vredesakkoord mogelijk te maken, of door wereldwijd mensen die zich voor vrede inzetten te ondersteunen. En door hun Ambassades van Vrede in Nederland. Dat zijn lokale groepen die tijdens de Landelijke Vredesweek een activiteit organiseren om vrede mogelijk te maken en het werk van vredesactivisten onder de aandacht te brengen.

PAX wordt sinds 2011 gesteund door de Postcode Loterij. Sinds de start van de samenwerking ontving de organisatie 3,7 miljoen euro van de loterij. Lees hieronder meer over de werkzaamheden van PAX en zie welke projecten er o.a. werden gerealiseerd dankzij de deelnemers van de Postcode Loterij.

Winnen voor PAX

De Nationale Postcode Loterij steunt 95 goede doelen op het gebied van mens en natuur. Dankzij haar deelnemers kan de Postcode Loterij ook PAX blijven steunen. Zo kan de organisatie vrede in beweging blijven brengen. Wilt u net als 2,7 miljoen andere Nederlanders geven aan het goede doel, speel dan (extra) mee met de Postcode Loterij en maak kans op mooie prijzen.

Speel mee en steun goede doelen ›

Projecten van PAX

Met de reguliere, jaarlijkse bijdrage kan PAX bijzondere projecten realiseren. Lees hieronder meer over een aantal van deze projecten.

postcodeloterij. pax

Ondersteuning Mustafa Qarman basisschool, Syrië

Op veel plaatsen waar gevochten wordt, ligt het onderwijs stil. Scholen zijn vernield, of worden gebruikt om vluchtelingen op te vangen. In Aleppo hebben mensen die zich vreedzaam verzetten zelf een unieke school opgezet voor kinderen van verschillende etnische en religieuze achtergronden, jongens en meisjes. De onderwijzers riskeren er hun leven en organiseren zelf de lessen voor 350 kinderen in hun buurt. Lees meer

Pedro Vega (58) en gezin moesten voor hun leven vluchten na dreigementen van paramilitairen en lieten alles achter. Hij laat het eigendomsbewijs zien van het land waarop hij vroeger woonde. Foto: Ronald de Hommel

Opkomen voor slachtoffers van geweld in Colombia

Tien jaar lang hebben paramilitairenduizenden mensen vermoord. Dit zijn groepen die zich hebben bewapend en gewapende acties uitvoeren, maar niet tot het reguliere leger horen. Daders en getuigen verklaren dat deze paramilitairen door mijnbouwbedrijven zijn betaald. PAX steunt de mensen die slachtoffer worden van het conflict om de kolenmijnbedrijven in Colombia. PAX regelt psychosociale en juridische steun voor hen. Ze organiseert campagnes richting de Nederlandse en Duitse energiebedrijven, die deze Colombiaanse kolen ruimschoots afnemen en door lobby richting de politiek. Lees meer

Lees meer over PAX>

Hoe zorgt PAX voor vrede?

  • PAX werkt samen met burgers en lokale partnerorganisaties aan veiligheid van burgers, toenadering tussen vijandige groepen en verwerking van een gewelddadig verleden in conflictgebieden.
  • PAX informeert en beïnvloedt beslissers in de politiek in Den Haag, Brussel en bij de Verenigde Naties in New York om te kiezen voor de kortste weg naar vrede, ontwapening en verzoening. Het belang van veiligheid voor burgers in conflictgebieden staat daarbij voorop.
  • PAX brengt betrokken burgers in Nederland in beweging om zich in te zetten voor vrede, in Nederland en de rest van de wereld. Ze doet dat met ‘Ambassades van Vrede’, lokale groepen die op eigen initiatief concrete stappen ondernemen voor vrede en ondersteuning van buitenlandse vredesactivisten. PAX daagt Nederlanders uit mee te doen aan online acties die vrede bevorderen.
Speel mee en steun goede doelen ›