Stichting Kinderpostzegels Nederland

Stichting Kinderpostzegels Nederland en de Nationale Postcode Loterij: samen sterk voor de ontwikkeling van kwetsbare kinderen

Stichting Kinderpostzegels geeft kwetsbare kinderen ontwikkelingskansen voor een betere toekomst. Met de opbrengst van de Kinderpostzegelactie financiert de stichting jaarlijks honderden projecten gericht op de bescherming en ontwikkeling van kwetsbare kinderen in Nederland en het buitenland.

In Nederland financiert Stichting Kinderpostzegels programma’s voor pleegzorg en werkt zij aan het voorkomen van kindermishandeling. In het buitenland maakt de organisatie projecten mogelijk voor verbetering van meisjesrechten, de bescherming van kinderen tegen geweld en het uitbannen van kinderarbeid. Onder het motto ‘voor kinderen door kinderen’ brengt Kinderpostzegels daadkracht, kennis en ervaring, geld, actie en support bij elkaar voor deze kinderen.

Stichting Kinderpostzegels wordt sinds 2013 gesteund door de Postcode Loterij. Sinds de start van de samenwerking ontving de organisatie 1,5 miljoen euro van de loterij. Lees hieronder meer over de werkzaamheden van Stichting Kinderpostzegels en zie welke projecten er o.a. werden gerealiseerd dankzij de deelnemers van de Postcode Loterij.

Winnen voor Stichting Kinderpostzegels

De Nationale Postcode Loterij steunt 95 goede doelen op het gebied van mens en natuur. Dankzij haar deelnemers kan de Postcode Loterij ook Stichting Kinderpostzegels blijven steunen. Zo kan de organisatie samen met kinderen werken aan een betere toekomst voor kwetsbare kinderen. Wilt u net als 2,7 miljoen andere Nederlanders geven aan het goede doel, speel dan (extra) mee met de Postcode Loterij en maak kans op mooie prijzen.

Steun onze goede doelen en speel mee ›

Projecten van Stichting Kinderpostzegels

Met de reguliere, jaarlijkse bijdrage kan Stichting Kinderpostzegels bijzondere projecten realiseren. Lees hieronder meer over een aantal van deze projecten.

Landelijk Expertise Centrum Kindermishandeling (LECK)

In Nederland zijn jaarlijks minimaal 120.000 kinderen slachtoffer van mishandeling of seksueel misbruik. Het LECK is een unieke samenwerking tussen de expertgroepen Kindermishandeling van drie kinderziekenhuizen en het Nederlands Forensisch Instituut. Lees meer

Stop kinderarbeid

Wereldwijd moeten veel kinderen werken om bij te dragen aan het gezinsinkomen. Stichting Kinderpostzegels vindt dat alle kinderen naar school moeten en zet zich met lokale partners in om kinderarbeidvrije zones te creëren. Hierbij werkt de hele gemeenschap samen om kinderen uit het werk te krijgen en naar school te brengen, van schoolhoofd en werkgevers tot de overheid. Dit doen ze in Guatemala, Nicaragua, India, Burkina Faso, Ethiopië, Mali en Senegal. In 2014 gingen meer dan 100.000 kinderen naar school dankzij deze projecten en zijn 130.000 ouders en andere betrokkenen zich bewust van het belang van onderwijs voor deze kinderen. Lees meer

Meer over Stichting Kinderpostzegels>

Op welke manier realiseert Stichting Kinderpostzegels kansen voor kwetsbare kinderen?

postcodeloterij. Stichting kinderpostzegels
  • Samenwerken
    Stichting Kinderpostzegels werkt altijd samen met organisaties die hun visie delen. Het gaat dan om lokale partners, scholen, ouders, overheid en natuurlijk om de kinderen zelf. De organisatie kijkt altijd vooruit met hun partners: de steun van Kinderpostzegels houdt een keer op, en hoe zorgen ze dat ze dan zelf door kunnen gaan?
  • Hier en in het buitenland
    Stichting Kinderpostzegels zet zich in voor kinderen in binnen- en buitenland. In het buitenland zorgen ze dat kinderen naar school gaan, of dat ze veilig kunnen opgroeien. Kinderen in Nederland hebben het vaak erg goed, maar ook hier zijn kinderen die niet mee kunnen komen op school, die gepest of zelfs mishandeld worden. Stichting Kinderpostzegels geeft ook deze kinderen een kans om zich te ontwikkelen en het mooiste uit zichzelf te halen.
  • Voor kinderen, door kinderen
    Stichting Kinderpostzegels wil kinderen die wel alle kansen krijgen om zich te ontwikkelen betrekken bij de kansen voor de kwetsbare kinderen: voor kinderen, door kinderen. Zo leren ze ook kinderen die het goed hebben om iets over te hebben voor andere kinderen.
Steun onze goede doelen en speel mee ›