Aflatoun

Aflatoun en de Postcode Loterij: samen kinderen financieel zelfredzaam maken.

Aflatoun International is in 2005 opgericht om kinderen en jongeren in de hele wereld stap-voor-stap te begeleiden op hun weg naar succes als zelfbewuste en financieel zelfredzame wereldburgers. Het bijzondere van Aflatoun is de formule van interactief, speels financieel onderwijs voor kinderen en jongeren tussen de 3 en 18 jaar.

De combinatie van sociale en financiële vorming maakt kinderen sterk. Dit is waar Aflatoun het verschil maakt. Onderwijs moet op zo’n manier worden aangeboden dat toekomstige schoolverlaters beter uitgerust zijn om uitdagingen zoals complexe financiële beslissingen, armoede, ongelijkheid en de bescherming van het milieu aan te pakken. Aflatoun wordt sinds 2010 gesteund door de Postcode Loterij. Sinds de start van de samenwerking ontving de organisatie 3 miljoen euro van de loterij. Lees hieronder meer over de werkzaamheden van Aflatoun en zie welke projecten er o.a. werden gerealiseerd dankzij de deelnemers van de Postcode Loterij.

Winnen voor Aflatoun

De Nationale Postcode Loterij steunt 95 goede doelen op het gebied van mens en natuur. Dankzij haar deelnemers kan de Postcode Loterij ook Aflatoun blijven steunen. Zo kan de organisatie kinderen essentiële sociale en economische vaardigheden blijven aanleren door middel van het internationale educatieve programma. Wilt u net als 2,7 miljoen andere Nederlanders geven aan het goede doel, speel dan (extra) mee met de Postcode Loterij en maak kans op mooie prijzen.

Steun onze goede doelen en speel mee ›

Projecten van Aflatoun

Met de reguliere, jaarlijkse bijdrage kan Aflatoun bijzondere projecten realiseren. Lees hieronder meer over een aantal van deze projecten.

Aflatoun en de Postcode Loterij

Aflateen in Nederland

Aflatoun wil met haar Aflateenprogramma voor 14 tot 18 jarigen, middelbare scholieren sociale en financiële vaardigheden leren. Zo gaan zij bewuster met geld om, ontwikkelen ze ondernemerschap en vergroten ze hun financiële zelfredzaamheid. In Nederland wordt Aflateen sinds 2014 door een aantal scholen getest. Lees meer

Aflatoun en de Postcode Loterij

Meer zelfvertrouwen voor kansarme kinderen in Ethiopië

Kinderen met een handicap zoals doofheid, behoren in Ethiopië tot de kwetsbaarste en kansarmste groepen in de samenleving. Om dove kinderen in Ethiopië extra kansen te bieden op een betere toekomst, is het Aflatoun-programma geschikt gemaakt voor deze speciale doelgroep. Om ervaring op te doen met de speelse en interactieve lesmethode van Aflatoun, is in het schooljaar 2012/2013 naast het gewone lesprogramma gestart met het geven van deze lessen op de reguliere Jacarandaschool in Addis Abeba. Sinds dat schooljaar wordt het Aflatoun-lesprogramma aan steeds meer dove kinderen aangeboden en zijn pilots gestart in revalidatiecentra. Lees meer

Meer over Aflatoun

Hoe zorgt Aflatoun dat kinderen ondernemende wereldburgers worden?

postcodeloterij. aflatoun
  • Het belang van Aflatoun
    In het huidige economische klimaat worden kinderen en jongeren op steeds jongere leeftijd aan ingewikkelde financiële beslissingen blootgesteld. Het tekort aan werkgelegenheid voor jongeren is door de voortdurende bevolkingsgroei en de economische crisis ernstiger geworden. Aflatoun maakt het verschil door kinderen en jongeren bewust te maken van hun mogelijkheden om zelf veranderingen door te voeren voor zichzelf en hun omgeving.
  • Speels leren
    De lessen van Aflatoun zijn speels, terwijl de ervaringsgerichte onderwijsmethode ervoor zorgt dat het geleerde blijft hangen. Kinderen en jongeren worden aangemoedigd hun talenten te ontdekken, om op te komen voor hun rechten en om problemen op te lossen. Ze leren te sparen, begrotingen te maken en sociale en financiële bedrijfjes op te zetten die henzelf, hun familie en hun directe omgeving ten goede komen.
  • Aflatounnetwerk
    Over de hele wereld zijn ministeries van onderwijs, financiële instellingen, NGO's, bedrijven, lerarenopleidingen en duizenden scholen en jeugdorganisaties een partnerschap met Aflatoun aangegaan. Kennis en ervaringen worden gedeeld en de lesprogramma’s worden waar nodig aangepast. De programma’s van Aflatoun worden al in meer dan honderd landen gebruikt, door meer dan drie miljoen kinderen en jongeren.
Steun onze goede doelen en speel mee ›