Amnesty International

Amnesty International en de Postcode Loterij: werken samen voor mensenrechten

Door de activiteiten van Amnesty komen slachtoffers van schendingen van mensenrechten weer vrij en worden daders opgepakt en berecht. Gesteund door miljoenen mensen in meer dan 150 landen werkt Amnesty toe naar een wereld waarin vrijheid, gelijkheid en rechtvaardigheid voor iedereen zijn gewaarborgd.

Sinds de start van de samenwerking in 1996 heeft Amnesty met hulp van de loterij 77,6 miljoen euro mogen ontvangen om mensenrechten te beschermen.

Lees hieronder meer over de werkzaamheden van Amnesty International en zie welke extra projecten er konden worden gerealiseerd dankzij de steun van de deelnemers van de Postcode Loterij.

Winnen voor de mensenrechten

De Nationale Postcode Loterij steunt 95 goede doelen op het gebied van mens en natuur. Overal ter wereld wordt mensen onrecht aangedaan. Mensen die kritiek hebben op regeringen worden onterecht opgepakt, vrouwen worden gediscrimineerd en van miljoenen vluchtelingen van oorlogsgeweld is het lot onzeker. Amnesty zet zich in om deze mensen te beschermen. Door uw bijdrage is het voor de Postcode Loterij mogelijk om Amnesty te blijven steunen. Wilt u net als 2,7 miljoen andere Nederlanders geven aan het goede doel, speel dan (extra) mee met de Postcode Loterij en maak kans op mooie prijzen!

Speel mee en steun goede doelen ›

Projecten Amnesty International

Naast de reguliere bijdrage heeft Amnesty International een extra bijdrage voor bijzondere projecten van de Postcode Loterij ontvangen. Zie hieronder meer informatie over de projecten die door deze steun mogelijk zijn gemaakt.

Extra project 2009 – € 810.000,- – A Matter of ACT

Extra project 2009 – € 810.000,- – A Matter of ACT

Amnesty International heeft het Movies that Matter Festival opgericht, een film- en debatfestival met geëngageerde films en documentaires van bevlogen filmmakers. In 2010 en 2011 is met steun van de Postcode Loterij het A Matter of ACT-programma mogelijk gemaakt. Lees meer

Extra project 2004 – € 1.900.000,- – Steun de frontlinie

Met het internationale project ‘Steun de Frontlinie’ is over de hele wereld de bescherming, opvang en training van mensenrechtenverdedigers mogelijk gemaakt. Honderden activisten zijn door de bijdrage van de Postcode Loterij geholpen met onder meer noodopvang, juridische begeleiding en medische zorg. Lees meer

Lees meer over Amnesty International ›

Hoe zorgt Amnesty voor naleving van de mensenrechten?

 • Onderzoek
  Amnesty-onderzoekers verzamelen over de hele wereld gegevens over mensenrechtenschendingen. Zij interviewen slachtoffers, wonen rechtszaken bij, praten met advocaten, artsen en mensenrechtenverdedigers en ontmoeten regeringsvertegenwoordigers. Zo wordt bekend waar de mensenrechten worden geschonden.
 • Acties
  Amnesty voert wereldwijd actie om mensenrechtenschendingen te voorkomen en te beëindigen. Massale actie werkt: autoriteiten en bedrijven weten dat de wereld over hun schouder meekijkt en mensenrechtenverdedigers voelen zich gesteund.
 • Lobby
  Amnesty dringt er bij regeringen en bedrijven op aan de mensenrechten een prominente rol te geven in hun binnen- en buitenlands beleid. Daarnaast vraagt zij organisaties als de Europese Unie en de Verenigde Naties om druk uit te oefenen op regeringen.
 • Educatie
  Over de hele wereld maakt Amnesty mensen bewust van de mensenrechten en van het belang daarvan. In Nederland geeft Amnesty voorlichting via grote publieksacties en lessen op scholen. Onrecht wordt via de media en publieksacties onder de aandacht gebracht.
Speel mee en steun goede doelen ›