Amref Flying Doctors

Amref Flying Doctors en de Postcode Loterij: zorgen voor betere gezondheid in Afrika

Hart voor gezondheid

Goede gezondheid is een mensenrecht. Daarom werkt Amref Flying Doctors, de belangrijkste Afrikaanse gezondheidsorganisatie, samen met de bevolking, zorgverleners, private sector en overheden aan betere gezondheid in Afrika – vooral van jonge vrouwen.

Amref Flying Doctors wordt al vanaf 2000 door de Nationale Postcode Loterij gesteund. Sinds de start van de samenwerking heeft AMREF Flying Doctors van de loterij 31,4 miljoen euro mogen ontvangen voor haar activiteiten.

Lees hieronder meer over de werkzaamheden van AMREF en zie welke extra projecten er konden worden bewerkstelligd dankzij de steun van alle deelnemers van de Postcode Loterij.

Winnen voor Amref Flying Doctors

De Nationale Postcode Loterij steunt 95 goede doelen op het gebied van mens en natuur. Zo ook Amref Flying Doctors die zich inzet voor betere gezondheid in Afrika. Nog steeds sterven er in Sub-Sahara Afrika per jaar 162.000 vrouwen tijdens hun zwangerschap of bevalling. Dankzij de bijdrage van haar deelnemers kan de Postcode Loterij ook Amref Flying Doctors blijven steunen en kunnen deze vrouwen geholpen worden.

Wilt u net als 2,7 miljoen andere Nederlanders geven aan goede doelen, speel dan (extra) mee met de Postcode Loterij en maak kans op mooie prijzen!

Steun onze goede doelen en speel mee ›

Projecten van Amref Flying Doctors

Naast de reguliere, jaarlijkse bijdrage heeft Amref Flying Doctors ook extra financiering voor bijzondere projecten van de Postcode Loterij ontvangen. Zie hieronder meer informatie over de projecten die door deze steun mogelijk zijn gemaakt.

Amref Flying Doctors en de Postcode Loterij

Extra project 2003 – € 2.100.000,- – Gevleugelde Wens

In 2003 financierde de Nationale Postcode Loterij een van de vliegtuigen die Amref Flying Doctors gebruikt: een Cessna Grand Caravan. Amref Flying Doctors vliegt hiermee naar moeilijk bereikbare gebieden in Oost-Afrika, om medische zorg te verlenen en lokale medische staf op te leiden. Lees meer

Meer over Amref Flying Doctors ›

Hoe zorgt Amref Flying Doctors voor betere gezondheid in Afrika?

  • Voorlichting lokale bevolking
    Amref Flying Doctors werkt samen met de lokale bevolking. De organisatie traint gezondheidsvrijwilligers die mensen uit hun eigen gemeenschap bewust maken van de risico’s die ze lopen om ziek te worden en de mogelijkheden die ze hebben om gezond te blijven
  • Meer zorgverleners
    Amref Flying Doctors leidt onder meer basisartsen en verpleeg- en verloskundigen op om het tekort aan zorgverleners tegen te gaan. Niet alleen klassikaal, maar ook via innovatieve methoden zoals leren via de computer en de mobiele telefoon.
  • Gesprekspartner van overheid
    Om onze impact te vergroten deelt Amref Flying Doctors de uitkomsten van haar werk met andere organisaties zoals de Wereldgezondheidsorganisatie. Zo wordt er meer bereikt dan dat Amref Flying Doctors alleen zou kunnen. Amref Flying Doctors is daarnaast ook een belangrijke gesprekspartner van overheden. Daarbij gaat het over aanpassingen in hun gezondheidsbeleid. Op die manier zorgt Amref Flying Doctors ervoor dat haar werk structureel is.
Steun onze goede doelen en speel mee ›