ARK

De Postcode Loterij en ARK: grenzen verleggen voor wilde natuur

ARK verlegt grenzen voor wilde natuur met als resultaat robuuste natuurgebieden waar de natuur zijn gang mag gaan. Dat levert een grote rijkdom aan landschappen, planten en dieren op. Bovendien genereert die natuur inkomsten en zijn mensen er van harte welkom.

Als innovatieve natuurorganisatie wil ARK laten zien hoe maatschappelijke veranderingen voortdurend leiden tot nieuwe kansen voor natuur en landschap. In Nederland en Europa. Ze stimuleren mensen om die kansen te pakken, vanuit de overtuiging dat meer ruimte voor de natuur in ons denken en handelen de kwaliteit van leven vergroot. Voor mens en natuur. ARK wordt sinds 1996 door de Postcode Loterij gesteund. Sinds de start van de samenwerking heeft ARK van de loterij 20 miljoen euro ontvangen voor haar activiteiten.

Lees hieronder meer over de werkzaamheden van ARK en zie welke extra projecten er werden gerealiseerd dankzij de deelnemers van de Postcode Loterij.

Winnen voor ARK

De Nationale Postcode Loterij steunt 95 goede doelen op het gebied van mens en natuur. Dankzij haar deelnemers kan de Postcode Loterij ook ARK blijven steunen. Zo kan ARK blijven werken aan robuuste natuurgebieden voor iedereen.

Wilt u net als 2,7 miljoen andere Nederlanders geven aan goede doelen, speel dan (extra) mee met de Postcode Loterij en maak kans op mooie prijzen!

Steun onze goede doelen en speel mee ›

Projecten van ARK

Naast de reguliere, jaarlijkse bijdrage heeft ARK ook extra schenkingen voor bijzondere projecten ontvangen van de Postcode Loterij. Zie hieronder meer informatie over de projecten die hierdoor mogelijk zijn gemaakt.

Droomfonds 2015 - Natuurherstel Haringvliet

De bouw van de Haringvlietdam in 1970 zorgde ervoor dat de biodiversiteit in de Haringvliet sterk achteruit is gegaan. Het Wereld Natuur Fonds, Natuurmonumenten, ARK en Vogelbescherming Nederland willen hier samen met Sportvisserij Nederland en Staatsbosbeheer verandering in brengen. Lees meer

Extra project 2011 – € 3.100.000,- – De Groene Schatkamers van Europa

Met het project 'de Groene Schatkamers van Europa' werken ARK Natuurontwikkeling en Rewilding Europe samen aan een wilder Europa. In tien kansrijke regio's van minimaal 100.000 hectare, verspreid over het continent, werken zij in de praktijk aan uitgestrekte natuurgebieden met meer ruimte voor wilde dieren en voor mensen om daarvan te genieten. Lees meer

Meer over ARK ›

Hoe verlegt ARK grenzen voor wilde natuur?

Fotocredit: Staffan Widstrand
Fotocredit: Staffan Widstrand
  • Katalysator
    ARK zoekt vooral een initiërende en katalyserende rol in de beginfase van veel projecten. Haar onafhankelijke positie maakt dat zij deze rol vaak beter kan vervullen dan veel andere organisaties, overheden of bedrijven. Zijn de kastanjes uit het vuur, dan worden voorbeeldprojecten overgedragen.
  • Natuur uit het hart
    Mensen moeten de natuur in hun harten kunnen sluiten. Vanuit die overtuiging betrekt ARK het publiek en vooral kinderen op een zeer intensieve manier bij haar werk. Een uitgebreide website, gebruik van social media, de Dwaalfilm en een volledig vrije toegang tot de gebieden - ook buiten wegen en paden - passen hierbij.
  • Geld voor ARK
    ARK werkt zonder structurele financiële ondersteuning van de overheid. Inkomsten komen vooral uit opdrachten en projecten. Nieuwe, innovatieve, voorbeeldprojecten worden indien nodig gefinancierd met geld van fondsen en/of een bijdrage van Nationale Postcode Loterij.
Steun onze goede doelen en speel mee ›