CARE Nederland

CARE Nederland en de Postcode Loterij: samen voor meer menswaardigheid Armoede te lijf

CARE Nederland strijdt voor minder armoede en sociale onrechtvaardigheid. De organisatie richt zich op vrouwen en meisjes, omdat zij één van de belangrijkste sleutels tot armoedebestrijding vormen.

De Postcode Loterij steunt CARE vanaf 2011 en sinds de start van de samenwerking heeft CARE 2,5 miljoen euro ontvangen. Mede door de steun van de deelnemers van de Postcode Loterij kan CARE Nederland zich blijven inzetten voor meer menswaardigheid .

Lees hieronder meer over de werkzaamheden van CARE en zie welke projecten mede dankzij de deelnemers van de Postcode Loterij gesteund worden.

Winnen voor rechtvaardigheid

De Nationale Postcode Loterij steunt 95 goede doelen op het gebied van mens en natuur. Dankzij de bijdrage van haar deelnemers kan de Postcode Loterij CARE blijven steunen en zo samen met CARE de strijd aangaan tegen armoede en sociale onrechtvaardigheid.

Wilt u net als 2,7 miljoen andere Nederlanders geven aan het goede doel, speel dan (extra) mee met de Postcode Loterij en maak kans op mooie prijzen!

Steun onze goede doelen en speel mee ›

Projecten van CARE

Naast de reguliere bijdrage heeft CARE een extra bijdrage voor een bijzonder project ontvangen van de Postcode Loterij. Zie hieronder meer informatie over dit extra project en andere projecten die door de steun van de Postcode Loterij mede mogelijk zijn gemaakt.

Extra project – Een Dijk van een Wijk

Extra project – Een Dijk van een Wijk

Meerdere keren per jaar trekken zware tropische stormen en cyclonen over de Filipijnen. Onder invloed van klimaatverandering en door toenemende druk op ecosystemen wordt het voor de bevolking steeds moeilijker om hun leven weer op te bouwen. Lees meer

Project in DR Congo: UMOJA III

Project in DR Congo: UMOJA III

In het oosten van DR Congo hebben conflicten miljoenen mensen op de vlucht doen slaan. De overgrote meerderheid (zo’n 80%) van de ontheemden belandt niet in kampen, maar wordt opgevangen door verre familie, vrienden of andere verwanten. Lees meer

Project in Burundi: Biraturaba ( “ It concerns us” )

Project in Burundi: Biraturaba ( “ It concerns us” )

Sinds de ondertekening van het staakt-het-vuren vredesakkoord in 2003, heeft Burundi, een van de armste landen in de wereld, moeite om te herstellen van de dertien jaar durende burgeroorlog. Deze bittere armoede vertaalt zich in een verstikkend gebrek aan kansen en mogelijkheden voor de enorme populatie jongeren. Lees meer

Meer over CARE Internationaal ›

Hoe zorgt CARE voor minder armoede en meer sociale rechtvaardigheid?

  • Noodhulp
    CARE verleent noodhulp aan de allerarmsten die getroffen worden door natuurrampen en conflicten. CARE Nederland blijft langdurig aanwezig in de rampgebieden en start direct met de wederopbouw. Want dat is nodig om mensen in nood op de lange termijn echt te helpen.
  • Verbeteren economische en sociale positie van vrouwen
    Vrouwen in conflictgebieden zijn extra kwetsbaar, vaak zijn ze slachtoffer van verkrachtingen en seksueel geweld. CARE Nederland geeft speciale aandacht aan vrouwen en meisjes. Uitgerust met de juiste kansen en middelen kunnen vrouwen hele families en gemeenschappen uit de armoede tillen. Bijvoorbeeld door het starten van een eigen bedrijfje.
Steun onze goede doelen en speel mee ›