Cordaid

Cordaid en de Postcode Loterij: zetten zich in voor vrede, veiligheid en een menswaardig bestaan

Een stem voor iedereen

Cordaid zet zich al meer dan 100 jaar in voor de meest kwetsbare mensen wereldwijd. In gebieden waar grote armoede heerst, een conflict woedt of waar de gevolgen van een oorlog of (natuur)ramp nog voelbaar zijn zorgen we voor noodhulp, veiligheid, gezondheidszorg, scholing en economische kansen. Juist in fragiele gebieden, waar veel hulporganisaties niet durven of kunnen komen, biedt Cordaid een weg naar een duurzame toekomst. Onze speciale aandacht gaat uit naar ondernemers, vrouwen en jongeren. Juist zij zijn de aanjagers van vrede en welvaart..

Ook in Nederland en Europa is Cordaid actief. We vragen aandacht voor armoede en uitsluiting, want bezuinigingen hebben de kloof tussen arm en rijk vergroot en sociale voorzieningen uitgehold. Samen richten we coöperaties op, waarin mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zich kunnen ontwikkelen en een nieuwe start kunnen maken.

Cordaid werd opgericht omdat mensen zich zorgen maakten over het lijden van mensen in het door oorlog verscheurde Europa. Al meer dan een eeuw deelt Cordaid welvaart en kennis met hen die moeten vechten voor een veilige samenleving. Samenlevingen waar mensen, in Nederland, streven naar bloeiende en vreedzame gemeenschappen.

Cordaid wordt al sinds 1996 door de Nationale Postcode Loterij gesteund. Sinds de start van de samenwerking heeft Cordaid van de loterij 61,2 miljoen euro ontvangen voor haar activiteiten. Mede door de steun van de deelnemers van de Postcode Loterij kan Cordaid zich blijven inzetten voor meer menswaardigheid.

Lees hieronder meer over de werkzaamheden van Cordaid en zie welke extra projecten er konden worden gerealiseerd dankzij de deelnemers van de Postcode Loterij.

Winnen voor Cordaid

De Nationale Postcode Loterij steunt 95 goede doelen op het gebied van mens en natuur. Dankzij de bijdrage van haar deelnemers kan de Postcode Loterij ook Cordaid blijven steunen om wereldwijd kansen te creëren voor kwetsbare en uitgesloten mensen. Wilt u net als 2,7 miljoen andere Nederlanders geven aan goede doelen, speel dan (extra) mee met de Postcode Loterij en maak kans op mooie prijzen!

Speel mee en steun goede doelen ›

Projecten van Cordaid

Naast de reguliere, jaarlijkse, bijdrage heeft Cordaid ook extra financiering voor bijzondere projecten van de Postcode Loterij ontvangen. Zie hieronder meer informatie over de projecten die hierdoor mogelijk zijn gemaakt.

Extra project 2012 – €1.270.00,- – Waterdruppels

Extra project 2012 – €1.270.00,- – Waterdruppels

In Bangladesh zet Cordaid zich in vóór en tegen water. Dankzij een extra gift van bijna 1,3 miljoen euro van de Postcode Loterij kan Cordaid, in samenwerking met de Max Foundation, zo'n 160.000 mensen in 400 dorpen beter voorbereiden op de jaarlijkse overstromingen, en voorzien van veilig drinkwater. Lees meer

Extra project – Justice for sale

Extra project – Justice for sale

Met de bijdrage van de Postcode Loterij voor het project ‘Justice for Sale’ werd bewezen dat mensen in de Democratische Republiek Congo de kracht hebben om met geboden middelen hun bestaan te verbeteren. Ruim 12.000 mensen in Oost-Congo weten nu wat hun rechten zijn. Lees meer

Meer over Cordaid ›

Mensen helpen in de moeilijkste gebieden

Cordaid helpt in de meest moeilijke gebieden. Bijna per definitie zijn de risico’s er  hoog en het aantal organisaties bereid om die risico’s te nemen, laag. Waar grote armoede heerst, een conflict woedt of waar de gevolgen van een oorlog of (natuur)ramp nog voelbaar zijn zorgen we voor noodhulp, veiligheid, gezondheidszorg, scholing en economische kansen.

 • Maak gezondheidszorg toegankelijk
  Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Cordaid verbetert de toegang tot gezondheidszorg met een effectief financieringssysteem dat betaalt op basis van resultaten. De lokale bevolking is toezichthouder van de bestuurders.>
 • Hulp voor, tijdens en na de ramp
  Bij rampen door natuurgeweld of conflict worden de armsten het hardst getroffen. Cordaid werkt met lokale gemeenschappen aan het verminderen van de risico’s op rampen. En verbindt snelle hulpacties met een duurzame ontwikkeling van het rampgebied.
 • Ondernemen in post-conflictgebieden
  Cordaid investeert in ondernemerschap in conflictgebieden. Zodat mensen kunnen bouwen aan een eigen toekomst en aan nieuwe structuur in de samenleving. Zodat ondernemers nieuw kapitaal genereren voor duurzame vrede. Al 16 jaar werken onze mensen ter plekke aan optimalisatie en riskmanagement.
 • Ieder kind een thuis en een school
  Miljoenen kinderen wereldwijd hebben geen kans. Cordaid zet zich in voor opvang van kinderen in kwetsbare situaties, zoals weeskinderen, kinderen met een handicap en straatkinderen. Cordaid zorgt voor opvang en voor sterke onderwijssystemen, gedragen door betrokken ouders, leraren en overheden.
 • Werken aan recht en veiligheid
  Bouwen aan veiligheid in voormalige conflictgebieden begint aan de basis; bij de burgers zelf. Cordaid zorgt ervoor dat zij zich organiseren en zet hen om de tafel met ambtenaren, politieagenten en andere vertegenwoordigers van het rechtssysteem. Mensen die elkaar voorheen niet vertrouwden, werken nu samen een actieplan uit.
 • Slimme oplossingen voor sloppenwijken
  Bewoners van sloppenwijken vormen een bron van creativiteit en talent. Cordaid zet hen aan tafel met bedrijven en overheden die kansen zien. Samen zorgen zij voor leefbare wijken en marktontwikkeling.
 • Investeren, het nieuwe geven
  Cordaid investeert. Cordaid investeert in ondernemerschap. Cordaid investeert in kleine en middelgrote ondernemers, in boeren en in boerinnen, in huisvesting en in gezondheidzorg. Al 16 jaar werken onze professionals ter plekke aan riskmanagement en optimalisatie met ruim 100 microfinancieringsinstellingen en fondsen in 12 landen.
Speel mee en steun goede doelen ›