dance4life

dance4life en de Postcode Loterij: strijden samen voor een wereld zonder hiv en aids

dance4life maakt jongeren bewust

dance4life werkt samen met jongeren aan een wereld zonder aids. De organisatie doet dit door middel van seksuele voorlichting en maakt gebruik van muziek en dans om jongeren te betrekken en te inspireren.

dance4life wordt sinds 2008 door de Postcode Loterij gesteund. Sinds de start van de samenwerking heeft dance4life van de loterij 6,5 miljoen euro ontvangen voor haar activiteiten.

Winnen voor dance4life

Elke dag raken 6.000 mensen geïnfecteerd met hiv, waarvan de helft jonger is dan 25 jaar. Dankzij de bijdrage van haar deelnemers kan de Postcode Loterij ook dance4life steunen om dit probleem tegen te gaan. De Nationale Postcode Loterij steunt 95 goede doelen op het gebied van mens en natuur. Wilt u net als 2,7 miljoen andere Nederlanders geven aan het goede doel, speel dan (extra) mee met de Postcode Loterij en maak kans op mooie prijzen!

Steun onze goede doelen en speel mee ›

Projecten van dance4life

Naast de reguliere, jaarlijkse bijdrage heeft dance4life ook  extra schenkingen voor bijzondere projecten ontvangen van de Postcode Loterij. Zie hieronder meer informatie over de projecten die hierdoor mogelijk zijn gemaakt.

Extra project - Save the date

Extra project - Save the date

Meisjes worden in Nepal gezien als een bezit waarover men kan onderhandelen. Als gevolg daarvan wordt ongeveer 60% van de Nepalese meisjes voor hun 18e uitgehuwelijkt. Deze kindhuwelijken hebben grote gevolgen voor de toekomst van meisjes. Lees meer

Extra project – Scholenproject in Azië

Extra project – Scholenproject in Azië

Door de steun van de Postcode Loterij heeft dance4life in samenwerking met Rutgers WPF het dance4life-scholenproject in vijf landen in Azië kunnen uitrollen. Jongeren krijgen hiermee voorlichting over seks, hiv en aids. Door middel van het scholenprogramma biedt dance4life jongeren de vaardigheden en het zelfvertrouwen die zij nodig hebben om zichzelf te beschermen. Lees meer

Meer over dance4life ›

Hoe werkt dance4life voor een wereld zonder aids?

  • Wereldwijd initiatief
    Het is de missie van dance4life om samen met jongeren positieve verandering teweeg te brengen; voor henzelf, hun omgeving en de rest van de wereld. Het Nederlandse initiatief vindt inmiddels plaats in twintig landen verspreid over vijf continenten.
  • Seksuele voorlichting
    Om te voorkomen dat nog meer jongeren geïnfecteerd raken met hiv geeft dance4life seksuele voorlichting. Met muziek, dans en rolmodellen brengt dance4life informatie over seksualiteit, hiv en aids op een positieve manier op jongeren over.
  • Rechten van jongeren
    In veel landen worden de rechten van jongeren geschonden. Daarom lobbyen we samen met jongeren richting ouders, leerkrachten en de overheid voor een omgeving waarin jongeren gezonde seksuele keuzes kunnen maken en geschikte gezondheidszorg kunnen krijgen.
Steun onze goede doelen en speel mee ›