Defence for Children-ECPAT Nederland

Kinderen hebben rechten. Defence for Children - ECPAT Nederland werkend onder de naam Defence for Children zorgt ervoor dat kinderen daadwerkelijk gebruik kunnen maken van deze rechten. Met onderzoek, lobby, voorlichting, juridisch advies en acties strijden de medewerkers tegen kinderrechtenschendingen. Defence for Children bewaakt de naleving van kinderrechten in Nederland en daarbuiten en heeft een helpdesk waar kinderen en hun advocaten of ouders kunnen aankloppen.

Defence for Children wordt sinds 2010 gesteund door de Postcode Loterij. Sinds de start van de samenwerking heeft de organisatie in totaal 3,5 miljoen euro ontvangen. Lees hieronder meer over de werkzaamheden van Defence for Children en zie welke projecten er werden gerealiseerd dankzij de deelnemers van de Postcode Loterij.

Winnen voor Defence for Children

De Nationale Postcode Loterij steunt 95 goede doelen op het gebied van mens en natuur. Dankzij haar deelnemers kan de Postcode Loterij ook Defence for Children blijven steunen. Zo kan de organisatie strijden voor kinderrechten. Wilt u net als 2,7 miljoen andere Nederlanders geven aan het goede doel, speel dan (extra) mee met de Postcode Loterij en maak kans op mooie prijzen.

Speel mee en steun goede doelen ›

Projecten van Defence for Children en ECPAT

Lees hieronder meer over een aantal activiteiten van Defence for Children, die mede dankzij de deelnemers van de Postcode Loterij gerealiseerd kunnen worden.

postcodeloterij. Defence for children

Kinderrechtenhelpdesk

Het project ‘Laat het Reitdiep weer kronkelen’ omvat het herstel en het opnieuw zichtbaar maken van de oude meanders(bochten) van de rivier het Reitdiep. Lees meer

postcodeloterij. defence for children.

Strijden voor een Eerlijk Kinderpardon!

Voor kinderen zonder verblijfsvergunning die langer dan vijf jaar in Nederland zijn, kwam er na een langdurige lobby van Defence for Children een Kinderpardon. Dat geldt voor kinderen die hier in Nederland geworteld zijn: ze spreken Nederlands, gaan naar school en ze hebben vrienden. Nederland is hun thuis. Het land waar hun ouders vandaan komen, kennen zij niet of nauwelijks. Toch krijgen niet al deze kinderen een Kinderpardon. Defence for Children vindt dat de strenge voorwaarden van het Kinderpardon, zoals bijvoorbeeld het wonen bij familie in plaats van in een asielzoekerscentrum, zorgen voor een oneerlijke uitsluiting van kinderen die in Nederland thuis zijn. Defence for Children strijdt voor een Eerlijk Kinderpardon, want de uitsluiting van deze groepen kinderen is in strijd met het VN-Kinderrechtenverdrag. Lees meer

postcodeloterij. defence for children

Don’t Look Away! Meld kindersekstoerisme

De campagne Don’t Look Away! roept vakantiegangers op om kindersekstoerisme te melden. ECPAT neemt samen met de Nederlandse overheid het voortouw in de Europese coördinatie van Don’t Look Away! De oproep van Don't Look Away! is niet alleen gericht aan reizigers, maar ook aan medewerkers in de reisbranche en aan internationale hulp- en ontwikkelingsorganisaties en bedrijven die actief zijn in het buitenland. Het is van belang om het algemene bewustzijn te vergroten, zodat de sociale controle ter plaatse wordt vergroot. Zodat mensen niet wegkijken, maar opstaan om kinderen te beschermen. Lees meer

Lees meer over Defence for children >

Hoe zorgen Defence for Children en ECPAT voor de naleving van het VN-kinderrechtenverdrag?

  • Bescherming van kwetsbare kinderen
    Voor 400.000 kwetsbare kinderen in Nederland is blijvende aandacht nodig. Defence for Children richt zich vanuit zijn specifieke juridische kennis, onder andere via de Kinderrechtenhelpdesk, op deze groep kinderen en jongeren, omdat zij een groter risico lopen op schending van hun kinderrechten.
  • Belangen van kinderen behartigen
    Met de juridische expertise van Defence for Children, die de organisatie onderscheidt van andere organisaties die voor kinderen opkomen, behartigen medewerkers de belangen van kinderen en jongeren op verschillende niveaus. Als juridisch hulpverlener en adviseur staan ze kinderen en jongeren individueel of als groep bij. Als lobbyist en pleitbezorger zorgen ze ervoor dat kinderrechten in wetten en regels verankerd worden. Steeds met het VN-Kinderrechtenverdrag als uitgangspunt.
  • Kinderrechten versterken door samenwerking
    Alle activiteiten zijn gericht op belangenbehartiging van kinderrechten, dit doen Defence for Children en ECPAT in netwerken en coalities. In Nederland zijn ze voorzitter van het Kinderrechtencollectief, lid van EuroChild en het Better Care Network. Defence for Children en ECPAT hebben een sterk internationaal netwerk en weten nationale en internationale resultaten te verbinden.
Speel mee en steun goede doelen ›