• De Postcode Loterij en Dierenbescherming

Dierenbescherming

De Dierenbescherming en de Postcode Loterij: komen op voor beter dierenwelzijn

Een hart voor de dieren

De Dierenbescherming is de grootste organisatie in Nederland die opkomt voor alle dieren. De Dierenbescherming beschermt dieren door het verlenen van noodhulp, het handhaven van welzijn en het beïnvloeden van de samenleving. Het doel van de organisatie is een diervriendelijke maatschappij waarin mens en dier in harmonie met elkaar leven.

De Dierenbescherming wordt sinds 1996 door de Postcode Loterij gesteund. Sinds de start van de samenwerking heeft de Dierenbescherming van de loterij 37,6 miljoen euro ontvangen voor haar activiteiten. Lees hieronder meer over de werkzaamheden van de Dierenbescherming en zie welke extra projecten er konden worden gerealiseerd dankzij de deelnemers van de Postcode Loterij.

Winnen voor de Dierenbescherming

De Postcode Loterij steunt 95 goede doelen op het gebied van mens en natuur. Dankzij de bijdrage van haar deelnemers kan de Postcode Loterij ook de Dierenbescherming blijven steunen. Wilt u net als 2,7 miljoen andere Nederlanders geven aan goede doelen, speel dan (extra) mee met de Postcode Loterij en maak kans op mooie prijzen!

Steun onze goede doelen en speel mee ›

Projecten van de Dierenbescherming

Naast de reguliere, jaarlijkse, bijdrage heeft de Dierenbescherming ook  een extra financieringschenking voor bijzondere projecten van de Postcode Loterij ontvangen. Zie hieronder meer informatie over de projecten die hierdoor mogelijk zijn gemaakt. Meer over de Dierenbescherming ›

Hoe zorgt de Dierenbescherming voor beter dierenwelzijn?

  • Jaarlijks vangt de Dierenbescherming zo’n 12.000 honden en 32.000 katten op in de eigen asielen. Daar worden ze liefdevol opgevangen, krijgen ze eventuele medische verzorging en wordt er een nieuw baasje voor hen gezocht. Ook de Dierenambulances zijn onontbeerlijk voor hulp aan dieren. Bemand door vrijwilligers van de Dierenbescherming helpen en vervoeren dierenambulances jaarlijks duizenden dieren.
  • Naast directe hulp aan dieren, besteedt de Dierenbescherming ook veel aandacht aan voorlichting en educatie. Als je weet hoe je met een dier om moet gaan, dan is er al een wereld gewonnen.
  • Als laatste beïnvloedt de Dierenbescherming wet- en regelgeving op het gebied van dierenwelzijn. Dit doet de Dierenbescherming niet alleen op gemeentelijk, provinciaal en landelijk niveau, maar ook internationaal via haar lidmaatschap van Eurogroup for Animals.
Steun onze goede doelen en speel mee ›