Edukans

Edukans wordt sinds 2014 door de Postcode Loterij gesteund

Edukans en de Postcode Loterij: werken aan goed onderwijs voor iedereen.

Gelijke kansen

Onderwijs is de basis voor de ontwikkeling van ieder kind en verandert levens. Edukans zet zich in voor meer en beter onderwijs voor kansarme kinderen en jongeren in ontwikkelingslanden. Wereldwijd leren 250 miljoen kinderen op school namelijk te weinig door gebrekkig onderwijs, 58 miljoen kinderen krijgen zelfs geen onderwijs. Dit terwijl een goede school juist zorgt voor meer gezondheid, meer inkomen en meer kansen voor meisjes.

Edukans wordt sinds 2014 door de Postcode Loterij gesteund en hebben in totaal een bijdrage van 1 miljoen euro ontvangen. Hierdoor kan Edukans ervoor zorgen dat meer kinderen toegang krijgen tot goed onderwijs.

Lees hieronder meer over de werkzaamheden van Edukans en zie wat voor een soort projecten er kunnen worden gerealiseerd dankzij de steun van de deelnemers van de Postcode Loterij.

Winnen voor ontwikkeling

De Nationale Postcode Loterij steunt 95 goede doelen op het gebied van mens en natuur. Dankzij de bijdrage van haar deelnemers kan de Postcode Loterij ook Edukans blijven steunen en zo zorgen voor beter onderwijs wereldwijd. Wilt u net als 2,7 miljoen andere Nederlanders geven aan het goede doel, speel dan (extra) mee met de Postcode Loterij en maak kans op mooie prijzen!

Steun onze goede doelen en speel mee ›

Projecten van Edukans

Mede door de jaarlijkse bijdrage van de Postcode Loterij kan Edukans haar werk doen. Zie hieronder een aantal mooie voorbeelden van projecten die door Edukans worden gerealiseerd:
Edukans wordt sinds 2014 door de Postcode Loterij gesteund

Leerlingen in Malawi krijgen STER-school

In Malawi gaan steeds meer kinderen naar school. Goed nieuws, maar het zorgt ook voor nieuwe problemen. Klassen zijn overvol, soms wel met 70 leerlingen. Bij veel scholen zijn geen toiletten, waardoor meisjes niet naar school gaan als ze ongesteld zijn. Edukans werkt aan STER-scholen, zodat het onderwijs voor alle kinderen zinvol is. Lees meer

Edukans wordt sinds 2014 door de Postcode Loterij gesteund

Leerkrachten in Ethiopië opgeleid voor de klas

Lerarenopleiders en leerkrachten in Ethiopië worden getraind hoe ze de kwaliteit van hun lessen kunnen verbeteren. In dit project leren zij hoe ze op een interactieve manier kinderen actief bij de les kunnen betrekken, zodat de leerresultaten omhoog gaan. Veel kinderen leren onvoldoende te lezen, schrijven, rekenen en zelfstandig te werken op school. In Ethiopië doen 75 scholen mee aan het project. Van elke school worden 4 leerkrachten getraind. Na 2 jaar zijn de leerresultaten aanzienlijk gestegen en is het gemiddelde cijfer van de kinderen omhoog gegaan. De docenten krijgen in het derde jaar nog een laatste intensieve training en kunnen dan zelf hun collega-docenten trainen. De olievlek verspreidt zich! Lees meer

Edukans wordt sinds 2014 door de Postcode Loterij gesteund

Schoenmaatjes voor Filipijnse schoolkinderen

Edukans kwam in actie voor Filipijnse schoolkinderen die eind 2013 slachtoffer werden van de tyfoon ‘Haiyan’. Vele scholen waren verwoest, terwijl kinderen juist op school zoveel steun bij elkaar kunnen vinden. Samen met partners zijn 50 nieuwe scholen gebouwd. Daarnaast organiseerde Edukans de speciale actie ‘Schoenmaatjes’ voor de Filipijnse kinderen. Scholen, kerken, bedrijven en particulieren vulden samen 10.385 schoenendozen met schoolspullen, speelgoed en toiletartikelen. Voor deze kinderen, die tijdens de ramp veel hadden verloren, was dit een groot cadeau.In Ethiopië doen 75 scholen mee aan het project. Van elke school worden 4 leerkrachten getraind. Na 2 jaar zijn de leerresultaten aanzienlijk gestegen en is het gemiddelde cijfer van de kinderen omhoog gegaan. De docenten krijgen in het derde jaar nog een laatste intensieve training en kunnen dan zelf hun collega-docenten trainen. De olievlek verspreidt zich! Lees meer

Meer over Edukans

Hoe zorgt Edukans voor beter onderwijs wereldwijd?

Edukans wordt sinds 2014 door de Postcode Loterij gesteund
  • Scholen worden STER-scholen
    Edukans helpt kinderen in ontwikkelingslanden naar school. Door het opzetten van STER-scholen zorgt Edukans ervoor dat deze scholen van hoge kwaliteit zijn. Scholen waar het onderwijs goed is, ouders betrokken zijn en waar kinderen met plezier leren.
  • Onderwijs en werk
    Edukans stimuleert beroepsonderwijs dat aansluit bij de vraag uit de arbeidsmarkt. De nadruk ligt nog vaak op de theorie en er worden veel studenten opgeleid in vakken waar nauwelijks vraag naar is. Edukans zorgt ervoor dat jongeren marktgerichte beroepsvaardigheden leren en dat ondernemerschap wordt gestimuleerd. Hierdoor kunnen jongeren straks hun eigen inkomen verdienen.
  • Nederlands onderwijs betrekken
    Scholen in Nederland helpen, samen met Edukans, scholen in ontwikkelingslanden in hun strijd voor goed onderwijs. Leraren wisselen kennis en ervaring uit met hun lokale collega’s. Leerlingen verdiepen zich in de situatie van hun leeftijdsgenoten en voeren actie. Het bekendste programma is Schoenmaatjes: kinderen in Nederland vullen een schoenendoos met schoolspullen, toiletartikelen en cadeautjes en zorgen voor een onvergetelijk cadeau.
Steun onze projecten en speel mee ›