Free Press Unlimited

Free Press Unlimited en de Postcode Loterij: zorgen voor betrouwbaar nieuws in conflictgebieden

Wereldwijde inzet

Toegang tot onafhankelijke en betrouwbare informatie is essentieel. Om te weten wat je vindt, om te kunnen beslissen wat je doet en om te achterhalen wat waar is. Soms zelfs om in leven te blijven. Daarom ondersteunt Free Press Unlimited lokale journalisten en mediaorganisaties in oorlogs- en conflictgebieden. Zodat zij hun publiek van betrouwbare informatie kunnen blijven voorzien. Informatie die de mensen nodig hebben om te overleven en hun eigen toekomst vorm te geven.

Free Press Unlimited wordt sinds 1997 door de Nationale Postcode Loterij gesteund. Sinds de start van de samenwerking heeft Free Press Unlimited van de loterij 15,2 miljoen euro ontvangen voor haar activiteiten.

Lees hieronder meer over de werkzaamheden van Free Press Unlimited en zie welke extra projecten er konden worden gerealiseerd dankzij de deelnemers van de Postcode Loterij.

Winnen voor Free Press Unlimited

De Nationale Postcode Loterij steunt 95 goede doelen op het gebied van mens en natuur. Dankzij de bijdrage van haar deelnemers kan de Postcode Loterij ook Free Press Unlimited steunen en ervoor zorgen dat mensen in conflictgebieden, landen zonder persvrijheid, oorlogsgebieden en landen op weg naar een democratie, de juiste informatie tot hun beschikking krijgen.

Wilt u net als 2,7 miljoen andere Nederlanders geven aan goede doelen, speel dan (extra) mee met de Postcode Loterij en maak kans op mooie prijzen!

Steun onze goede doelen en speel mee ›

Projecten van Free Press Unlimited

Naast de reguliere, jaarlijkse bijdrage heeft Free Press Unlimited extra schenkingen voor bijzondere projecten van de Postcode Loterij ontvangen. Zie hieronder meer informatie over de projecten die hierdoor mogelijk zijn gemaakt.

Fotocredit: Paul Enkelaar

Extra project - Save the date

Meisjes worden in Nepal gezien als een bezit waarover onderhandeld kan worden. Als gevolg daarvan wordt ongeveer 60% van de Nepalese meisjes voor hun 18e uitgehuwelijkt. Deze kindhuwelijken hebben grote gevolgen voor de toekomst van meisjes. Zo mogen de jonggetrouwde meisjes niet naar school, krijgen zij te maken met seksueel geweld en hebben ze vaak ernstige gezondheidsklachten. Dit komt mede doordat de onderwerpen seksegelijkheid en seksuele reproductieve rechten nog in de taboesfeer liggen. Lees meer

Extra Project 2013 – € 2.510.000,- – Onze toekomst is nu

Extra Project 2013 – € 2.510.000,- – Onze toekomst is nu

Van Nepal tot Zambia en van Nicaragua tot Zuid-Afrika: overal ter wereld staan kinderen te popelen om te ontdekken wat er speelt in hun omgeving en de rest van de wereld. Toch zijn er in de meeste landen geen journaals speciaal voor kinderen. Free Press Unlimited zet wereldwijd onafhankelijke en kindvriendelijke nieuwsprogramma´s op, zodat jeugdige kijkers opgroeien met een gezonde dosis nieuwsgierigheid en een open blik op de wereld om hen heen. Lees meer

Extra Project 2014 – € 200.000,- – Postcode Loterij Fonds

Extra Project 2014 – € 200.000,- – Postcode Loterij Fonds

Buitenlandverslaggeving staat onder druk. Er is steeds minder geld voor journalisten om langere reizen te maken en terug te komen met uitgebreide, goede achtergrondreportages. Redacties schrappen steeds vaker uitgaven voor buitenlandverslaggeving en er verschijnen minder eigen achtergrondrapportages vanuit ontwikkelingslanden. Journalisten die zich het lot van de wereld aantrekken, geeft het Postcode Loterij Fonds een tegemoetkoming van maximaal 5.000 euro in reis- en verblijfskosten. Lees meer

Meer over Free Press Unlimited ›

Hoe zorgt Free Press Unlimited dat betrouwbaar nieuws en objectieve informatie beschikbaar is voor iedereen?

Free Press Unlimited en de Postcode Loterij
  • Geeft minderheden een stem
    Free Press Unlimited wil bereiken dat zoveel mogelijk mensen toegang hebben tot die informatie die zij nodig hebben om te overleven en zich te ontwikkelen.
  • Beschermen van journalisten
    Wereldwijd nemen journalisten en mediaorganisaties het op zich om hun publiek van betrouwbaar en onafhankelijk nieuws te voorzien. Free Press Unlimited steunt hen in landen waar geen persvrijheid is, in oorlogsgebieden of in landen op weg naar een democratie.
  • Informatie is essentieel
    Elke dag opnieuw toont Free Press Unlimited het immense belang aan van relevant en betrouwbaar nieuws. Mensen op de vlucht in Darfur weten waar ze naartoe kunnen; corrupte politici in Moldavië weten dat ze worden aangepakt; boeren in Bangladesh weten wat een eerlijke prijs is voor hun producten; kinderen in 13 landen weten dat de wereld groter is dan hun dorp; jongeren in Burundi kunnen na jaren van oorlog hun stem laten horen via de radio.
Steun onze goede doelen en speel mee ›