Het Rode Kruis

Het Rode Kruis en de Postcode Loterij: samen sterk voor mensen in nood

Het Rode Kruis helpt direct

Bij een ramp of gewapend conflict helpt het Rode Kruis direct. Dankzij de miljoenen vrijwilligers wereldwijd van het Rode Kruis zijn ze altijd meteen ter plaatse. Eerste prioriteit: levens redden. Directe hulp aan slachtoffers is belangrijk om groter leed te voorkomen. Het Rode Kruis zorgt voor voedsel, schoon drinkwater, medische hulp en onderdak. Ook herstelt ze het contact tussen familieleden die elkaar in de chaos zijn kwijtgeraakt. Lang nadat een ramp voorbij is, is het Rode Kruis nog steeds aanwezig. Samen met lokale gemeenschappen wordt er gewerkt aan wederopbouw en voorbereiding, om de schade van een volgende ramp zoveel mogelijk te beperken.

Het Nederlandse Rode Kruis wordt al bijna 20 jaar door de Postcode Loterij gesteund. Sinds de start van de samenwerking heeft het Rode Kruis al €85,2 miljoen mogen ontvangen voor het verlenen van hulp aan mensen in nood.

Lees hieronder meer over de werkzaamheden van het Rode Kruis en zie welke extra projecten er konden worden bewerkstelligd dankzij de steun van de deelnemers van de Postcode Loterij.

Samen maken we het verschil

De Nationale Postcode Loterij steunt 95 goede doelen op het gebied van mens en natuur. Dankzij de bijdrage van haar deelnemers kan de Postcode Loterij ook het Nederlandse Rode Kruis blijven steunen en zo menselijk leed verzachten bij rampen en conflicten. Wilt u net als 2,7 miljoen andere Nederlanders geven aan het goede doel, speel dan (extra) mee met de Postcode Loterij en maak kans op mooie prijzen.

Steun onze goede doelen en speel mee ›

Projecten van het Rode Kruis

Een Dijk van een Wijk - Extra Project van het Rode Kruis

Extra project - Een Dijk van een Wijk

Meerdere keren per jaar trekken zware tropische stormen en cyclonen over de Filipijnen. Onder invloed van klimaatverandering en door toenemende druk op ecosystemen wordt het voor de bevolking steeds moeilijker om hun leven weer op te bouwen. Het Rode Kruis, CARE en Wetlands International werken sinds 2011 samen om onder andere op de Filipijnen kwetsbare gemeenschappen te versterken en te beschermen. Deze organisaties bundelen de krachten en expertise in een aanpak, waarbij de zorg voor mens en natuur hand in hand gaan. Lees meer

Meer over het Rode Kruis ›

Wat doet het Rode Kruis?

Rode Kruis - Postcode Loterij
  • Voorbereiding op rampen: voorkomen is beter dan genezen
    Het aantal natuurrampen is in de afgelopen twee decennia sterk toegenomen: van 80 naar 400 per jaar. Met de toename van het aantal rampen, groeit ook het aantal slachtoffers. Het Rode Kruis helpt direct als er een ramp plaatsvindt, al meer dan 150 jaar. Met deze ervaring kunnen kwetsbare gemeenschappen worden geholpen om zich beter voor te bereiden en te beschermen tegen terugkerend natuurgeweld.
  • Schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen
    Gebrek aan schoon drinkwater, goede sanitaire voorzieningen en hygiëne is wereldwijd de grootste oorzaak van ziekte en dood. Het Rode Kruis zet zich wereldwijd in om dit probleem aan te pakken. Door mensen in de meest afgelegen en arme gebieden te voorzien van schoon drinkwater en goede sanitaire voorzieningen. Zo wordt de gezondheidssituatie van kwetsbare gemeenschappen verbeterd en hun weerbaarheid en zelfredzaamheid vergroot.
  • Basisgezondheidszorg: samen werken aan gezonde gemeenschappen
    Gezondheid is een groot goed. Voor een groot deel van de wereldbevolking is dit echter niet vanzelfsprekend. Mensen kunnen zelf veel doen om gezond te blijven als ze de juiste informatie en middelen hebben. In kwetsbare gemeenschappen speelt het Rode Kruis hierop in met voorlichting, preventie en toegankelijke zorg. Daarnaast wordt er ook gewerkt aan de beschikbaarheid van schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen. Samenwerking met de lokale bevolking en de overheid is hierbij cruciaal. Op deze manier kan ervoor worden gezorgd dat de hulpverlening van het Rode Kruis de bestaande voorzieningen aanvult en versterkt.
Speel mee en steun goede doelen ›