Hivos

Hivos en de Postcode Loterij: samen voor een vrije, eerlijke en duurzame wereld.

Met slimme projecten op de juiste plaatsen verzet Hivos zich tegen discriminatie, ongelijkheid, machtsmisbruik en de overbelasting van onze leefomgeving. Alleen tegenwicht bieden is niet genoeg. Hivos streeft naar structurele verandering en werkt daarom samen met innovatieve bedrijven, burgers en organisaties. Met hen deelt Hivos een droom waarin economieën duurzaam zijn en samenlevingen open staan voor iedereen.

Hivos wordt al sinds 2007 door de Postcode Loterij gesteund. Sinds de start van de samenwerking heeft Hivos van de loterij 13,9 miljoen euro ontvangen voor haar activiteiten.

Lees hieronder meer over de werkzaamheden van Hivos en zie welke extra projecten er konden worden gerealiseerd dankzij de deelnemers van de Postcode Loterij.

Winnen voor Hivos

De Postcode Loterij steunt 95 goede doelen op het gebied van mens en natuur. Dankzij de bijdrage van haar deelnemers kan de Postcode Loterij Hivos blijven steunen. Wilt u net als 2,7 miljoen andere Nederlanders geven aan goede doelen, speel dan (extra) mee met de Postcode Loterij en maak kans op mooie prijzen!

Steun onze goede doelen en speel mee ›

Projecten van Hivos

Naast de reguliere, jaarlijkse bijdrage heeft Hivos extra schenkingen bijdragen voor bijzondere projecten van de Postcode Loterij ontvangen. Zie hieronder meer informatie over de projecten die hierdoor mogelijk zijn gemaakt.
Extra project 2014 – € 1.520.00,- – Telephone tree, shelter me

Extra project 2014 – € 1.520.00,- – Telephone tree, shelter me

Het ‘Telephone tree, shelter me’-project helpt vrouwen die op het Arabische Schiereiland in de huishouding werken. Hivos wil met slimme ict-toepassingen deze vrouwen met elkaar in verbinding brengen. Ze kunnen dan onderling tips over werk en de Arabische cultuur uitwisselen, elkaar steunen en helpen in acute noodsituaties. Lees meer

Meer over Hivos ›

Wat zijn de belangrijkste speerpunten van Hivos?

  • Open samenleving
    De open samenleving garandeert vrijheid, diversiteit en gelijke kansen voor iedereen. Vrouwen hebben dezelfde rechten als mannen en homo’s dezelfde rechten als hetero’s. Er is ruimte voor ieder mens en elke mening.
  • Een groene wereld
    Een groene samenleving gaat over mensen. Want als onze energie- en voedselvoorziening echt duurzaam zouden zijn, waren wij niet alleen zuinig op onze aarde, maar zouden wij alles wat zij te bieden heeft ook eerlijker verdelen.
  • Stop Kinderarbeid
    Hivos wil alle vormen van kinderarbeid uitbannen. Kinderen horen niet thuis in een fabriek of op een plantage, maar op school. Hivos wil dat elk kind kwalitatief goed, regulier dagonderwijs kan volgen.
Steun onze goede doelen en speel mee ›