Humanitas

Humanitas en de Postcode Loterij: Samen helpen we mensen hun leven weer op de rit te krijgen

Humanitas is er voor iedereen die het even niet alleen redt

Humanitas is er voor mensen die het even niet in hun eentje redden. Jaarlijks geven de 13.000 geschoolde vrijwilligers zo’n 52.000 mensen het zelfvertrouwen om op eigen kracht iets aan hun situatie te veranderen. De hulp is gratis en gebeurt op basis van gelijkwaardigheid: de vrijwilliger staat niet boven maar naast de deelnemer. Humanitas heeft meer dan 700 activiteiten, die verdeeld zijn over 6 thema’s: Eenzaamheid, Opvoeden, Opgroeien, Detentie, Thuisadministratie en Verlies.

Humanitas wordt al sinds 2008 door de Nationale Postcode Loterij gesteund. Sinds de start van de samenwerking heeft Humanitas van de loterij 44,9 miljoen euro mogen ontvangen voor haar activiteiten.

Lees hieronder meer over de werkzaamheden van Humanitas en zie welke extra projecten er konden worden bewerkstelligd dankzij de deelnemers van de Postcode Loterij.

Winnen voor Humanitas

De Nationale Postcode Loterij steunt 95 goede doelen op het gebied van mens en natuur. Dankzij de bijdrage van haar deelnemers kan de Postcode Loterij ook Humanitas blijven steunen. Wilt u net als 2,7 miljoen andere Nederlanders geven aan goede doelen, speel dan (extra) mee met de Postcode Loterij en maak kans op mooie prijzen!

Steun onze goede doelen en speel mee ›

Projecten van Humanitas

Naast de reguliere, jaarlijkse bijdrage heeft Humanitas ook extra financiering voor bijzondere projecten van de Postcode Loterij ontvangen. Zie hieronder meer informatie over de projecten die hierdoor mogelijk zijn gemaakt. De programma’s zijn erop gericht om risicogezinnen met kleine kinderen en kwetsbare jongeren een veilig leefklimaat te bieden.

Fotocredits: istockphoto.com

Extra project – Jeugdsupport

De vrijwilligers van Humanitas Jeugdsupport helpen kwetsbare jongeren die te maken hebben of hebben gehad met jeugdzorg of jeugdhulpverlening. De vrijwilligers fungeren als maatje en denken met de jongere mee over oplossingen. Lees meer

Fotocredits: istockphoto.com

Extra project - Wel Thuis

Humanitas Wel Thuis biedt meer stabiliteit aan gezinnen die begeleid worden door Bureau Jeugdzorg. Vrijwilligers geven steun op die punten waar het gezin dat wil. Ze stimuleren de gezinsleden hun eigen oplossingen te bedenken en vertrouwen te krijgen in hun eigen mogelijkheden. Lees meer

Fotocredits: istockphoto.com

Meer over Humanitas ›

Hoe helpt Humanitas mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken?

Fotocredits: istockphoto.com
Fotocredits: istockphoto.com
  • Gelijkwaardig
    De hulp van Humanitas vindt plaats op basis van gelijkwaardigheid. De vrijwilliger staat niet boven maar naast de deelnemer. Samen zoeken ze naar oplossingen.
  • Tijdelijk
    Humanitas biedt hulp op tijdelijke basis. Vrijwilliger en deelnemer ontmoeten elkaar gedurende een vooraf afgesproken periode. In die tijd werken ze er samen aan dat de deelnemer na afloop van het contact zijn of haar leven weer op eigen kracht aan kan.
  • Persoonlijk
    Humanitas werkt kleinschalig en persoonlijk. De contacten zijn van mens tot mens en worden lokaal georganiseerd. Wat de mensen van Humanitas bindt, is het gevoel dat ze iets voor elkaar willen betekenen en een zinvolle bijdrage willen leveren aan de maatschappij.
Steun onze projecten en speel mee ›