ICCO

ICCO en de Postcode Loterij: wereldwijd werken aan economische ontwikkeling

ICCO is een coöperatie voor ontwikkelingssamenwerking. Zij werkt samen met maatschappelijke organisaties, bedrijven en overheden aan een wereld zonder armoede en onrecht. ICCO gelooft in de ondernemende kracht van mensen en creëert kansen voor mensen die in armoede leven. ICCO ziet economische ontwikkeling als motor voor verandering, maar dan wel op een duurzame en rechtvaardige manier met gelijke kansen voor iedereen.

ICCO biedt zowel subsidies als leningen, garanties en investeringen. Als partner van ondernemende mensen stimuleert ICCO sociaal ondernemerschap door ondernemers in Nederland en in ontwikkelingslanden met elkaar te verbinden. Dat doet zij vanuit kantoren in Afrika, Azië en Latijns Amerika.

ICCO wordt sinds 2008 door de Postcode Loterij gesteund. Sinds de start van de samenwerking heeft de organisatie 10,6 miljoen euro ontvangen voor haar activiteiten. Lees hieronder meer over de werkzaamheden van ICCO en zie welk extra project er werd gerealiseerd dankzij de deelnemers van de Postcode Loterij.

Winnen voor ICCO

De Nationale Postcode Loterij steunt 95 goede doelen op het gebied van mens en natuur. Dankzij haar deelnemers kan de Postcode Loterij ook ICCO steunen. Zo kan de organisatie blijven werken aan economische ontwikkeling overal ter wereld. Wilt u net als 2,7 miljoen andere Nederlanders geven aan het goede doel, speel dan (extra) mee met de Postcode Loterij en maak kans op mooie prijzen.

Steun onze goede doelen en speel mee ›

Projecten van ICCO

Naast de reguliere, jaarlijkse bijdrage heeft ICCO ook een extra schenking voor een bijzondere project ontvangen van de Postcode Loterij. Zie hieronder meer informatie dit project.
Meer over ICCO >

Wat zijn de drie pijlers van ICCO?

postcodeloterij. icco
  • Bestaansrecht creëren
    ICCO is ervan overtuigd dat alle mensen op aarde recht hebben op een vreedzaam en waardig bestaan. Mensen kunnen hun eigen wereld pas veranderen als ze invloed mogen uitoefenen op beslissingen die hun leven bepalen.
  • Bestaanszekerheid creëren
    ICCO verbetert de omstandigheden van kleinschalige boeren, arbeiders en lokale MKB-bedrijven in Azië, Afrika en Latijns Amerika. Dat doet ICCO onder andere door de volgende activiteiten: 1. ICCO helpt hen zich te organiseren in coöperaties waardoor ze een sterkere positie hebben, biedt kennis om de kwaliteit van hun producten te verbeteren, verbindt hen aan (lokale en internationale) waardeketens en ondersteunt hen om op de markt een eerlijke prijs voor hun product te krijgen. 2. ICCO ondersteunt de ontwikkeling van lokaal ondernemerschap en geeft speciale aandacht aan de rol van vrouwelijke producenten. 3. ICCO biedt producentenorganisaties en MKB-bedrijven toegang tot financiële diensten als micro- en mesokrediet, en garanties op leningen.
  • Verbindingen maken
    ICCO verbindt ondernemende mensen in Nederland en in ontwikkelingslanden met elkaar om samen verandering tot stand te brengen. ICCO brengt partijen bij elkaar die gezamenlijk willen investeren, risico's en verantwoordelijkheden willen delen en van elkaar willen leren.
Steun onze goede doelen en speel mee >