IMC Weekendschool

IMC Weekendschool en de Nationale Postcode Loterij: dromen voor de toekomst

IMC Weekendschool brengt jongeren uit achterstandswijken in contact met enthousiaste professionals uit verschillende vakgebieden. In een driejarig programma verbreden jongeren tussen de tien en veertien jaar hun horizon en ontwikkelen ze het vermogen om vanuit hun eigen interesses keuzes te maken voor de toekomst.

Veel jongeren uit achterstandswijken verliezen hun motivatie voor school, omdat ze een beperkt beeld hebben van hun mogelijkheden. IMC Weekendschool biedt hen inzicht in de wereld en ondersteunt hen in het ontwikkelen van lef, vaardigheden en een netwerk om toekomstdromen te realiseren.

IMC Weekendschool wordt sinds 2008 gesteund door de Postcode Loterij. Sinds de start van de samenwerking ontving de organisatie 4 miljoen euro van de loterij. Lees hieronder meer over de werkzaamheden van IMC Weekendschool en zie welke activiteiten er o.a. worden gerealiseerd dankzij de deelnemers van de Postcode Loterij.

Winnen voor IMC Weekendschool

De Nationale Postcode Loterij steunt 95 goede doelen op het gebied van mens en natuur. Dankzij haar deelnemers kan de Postcode Loterij ook IMC Weekendschool blijven steunen. Zo kan de organisatie kinderen uit achterstandswijken toekomstperspectief blijven geven. Wilt u net als 2,7 miljoen andere Nederlanders geven aan het goede doel, speel dan (extra) mee met de Postcode Loterij en maak kans op mooie prijzen.

Speel mee en steun goede doelen ›

Projecten van IMC Weekendschool

Met de reguliere, jaarlijkse bijdrage kan IMC Weekendschool bijzondere activiteiten realiseren. Lees hieronder meer over deze werkzaamheden.

postcodeloterij. imc weekendschool

De ultieme ontdekkingsreis op 10 vestigingen…

Met hun aanpak wakkert IMC Weekendschool de motivatie van jongeren aan. In 81 zondagen ontmoeten de leerlingen tientallen bevlogen professionals. Van artsen, reclamemakers en advocaten, tot brandweerlieden, kunstenaars en ondernemers. Met deze professionals duiken zij in werelden waarmee ze anders niet snel in aanraking komen, zoals bij de vakken Geneeskunde in Rotterdam en Recht in Amsterdam. Lees meer

IMC Alumni

Leerlingen die hun weekendschooldiploma hebben gehaald, houden via het IMC Alumni (oud-leerlingennetwerk) contact met elkaar, de weekendschool, gastdocenten en partners. Ze krijgen toegang tot verdiepende masterclasses en trainingen. Daarnaast gebruiken zij het netwerk bij het vinden van stageplaatsen en studiebegeleiding. Oudere generaties profiteren bovendien van netwerkbijeenkomsten. Steeds vaker zijn de alumni ook gastdocent op IMC Weekendschool. Zo vormen zij inspirerende voorbeelden voor de jongere generaties. Lees meer

Meer over IMC Weekendschool ›

Hoe zorgt IMC Weekendschool voor het vergroten van de kansen voor jongeren?

postcodeloterij. imc weekendschool
  • Toekomstperspectieven verbreden
    De leerlingen van IMC Weekendschool verkennen samen met enthousiaste gastdocenten ruim 15 verschillende vakgebieden. Door vakken zoals Journalistiek, Geneeskunde, Recht, Techniek en Beeldende Kunst krijgen jongeren een breed beeld van hun mogelijkheden. De nadruk ligt op leren door te ervaren. Excursies maken een belangrijk deel uit van het programma.
  • Zelfvertrouwen vergroten
    Op IMC Weekendschool krijgen de leerlingen de kans hun talenten en interesses te ontdekken. Door een positieve benadering groeit hun zelfvertrouwen. In een geconcentreerde samenwerking met de gastdocenten durven de leerlingen al hun vragen te stellen. Lef om contact te maken helpt hen om later hun ambities te realiseren.
  • Sociale verbinding versterken
    Op IMC Weekendschool komen de leerlingen in contact met mensen die ze in het dagelijks leven niet snel tegenkomen. Dit geldt ook voor de gastdocenten en begeleiders. Deze wisselwerking versterkt de sociale verbinding. Tegelijkertijd krijgen de leerlingen een beter beeld van de maatschappij en worden ze zich bewuster van hun rol daarin.
Speel mee en steun goede doelen ›