IVN - Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid

Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid en de Postcode Loterij: samen werken aan een duurzame samenleving

Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid (IVN) werkt aan een duurzame samenleving. Zij vindt dat betrokkenheid bij de natuur, duurzaam handelen stimuleert en laat jong en oud de natuur dichtbij beleven. Ze verbindt hen met groene initiatieven rond natuur en maatschappelijke thema’s, zoals gezondheid, recreatie en energie. Dit doet ze met zo'n twintigduizend betrokken leden en een enorm netwerk van groene professionals.

IVN wordt sinds 1996 gesteund door de Postcode Loterij. Sinds de start van de samenwerking ontving de organisatie 29,6 miljoen euro voor haar activiteiten. Lees hieronder meer over de werkzaamheden van de organisatie en zie welke extra projecten er worden gerealiseerd dankzij de deelnemers van de Postcode Loterij.

Winnen voor IVN

De Nationale Postcode Loterij steunt 95 goede doelen op het gebied van mens en natuur. Dankzij haar deelnemers kan de Postcode Loterij ook IVN blijven steunen. Zo kan de organisatie jong en oud de natuur laten beleven. Wilt u net als 2,7 miljoen andere Nederlanders geven aan het goede doel, speel dan (extra) mee met de Postcode Loterij en maak kans op mooie prijzen.

Speel mee en steun goede doelen ›

Extra projecten van IVN

Naast de reguliere, jaarlijkse bijdrage heeft IVN ook extra schenkingen voor bijzondere projecten ontvangen van de Postcode Loterij. Lees hieronder meer over deze projecten.

postcodeloterij. imc weekendschool.

Extra project 2015 – € 1.970.000,- – Grijs, groen en gelukkig

Nederland telt ruim 2,9 miljoen ouderen, waarvan meer dan 700.000 ouder is dan 80 jaar. Van de ouderen in zorgcentra komt 10 tot 20% nooit tot slechts één keer per maand buiten, terwijl bekend is dat natuurbeleving, beweging en buitenlucht een bewezen positief effect hebben op de gezondheid en het welzijn van ouderen. Lees meer

IVN. Postcodeloterij

Extra project 2012 – € 2.260.000,- – Groen Dichterbij

Onderzoek toont aan dat mensen in een groene woonomgeving zich gezonder, minder eenzaam en veiliger voelen. Het programma ‘Groen dichterbij’ probeert precies dit te bereiken. Het brengt mensen in de straat en buurt dichter bij elkaar door de leefomgeving in de buurt groener te maken. Op initiatief van - en samen met de mensen uit de straat en wijk - realiseert het project meer en betere groenvoorzieningen. Dit kan variëren van het aanleggen van geveltuinen, binnentuinen en moestuinen tot excursies in nabijgelegen natuurgebieden. Iedere provincie krijgt een icoonproject, dé broedplaats van nieuwe initiatieven. Lees meer

Extra project 2010 – € 2.740.000,- – Nederlandse natuur in beeld

Het edelhert zien lopen over het ecoduct bij het Goois Natuurreservaat, een zeepaardje zien zwemmen voor de Zeeuwse kust en de kraanvogel zien broeden bij het Fochteloërveen. Allemaal bijzondere momenten voor natuurbeschermers die ze vaak niet kunnen delen met het grote publiek omdat er geen bewegend beeld van beschikbaar is. Lees meer

Lees meer over IVN Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid >

De aanpak van IVN: aansluiten bij de directe leefomgeving van mensen

postcodeloterij. ivn
 • Thuis
  Het effect van natuur op de gezondheid en welzijn van kinderen is onomstotelijk bewezen. Door de natuur dichtbij te beleven en er meer over te leren, gaan ze er beter voor zorgen. IVN geeft kinderen onvergetelijke natuurbelevenissen. Dat doen ze op een ‘scharrelende manier’, omdat scharrelen – zelf laten ervaren en ontdekken – dé manier is om kinderen weer in contact te brengen met de natuur.
 • In de wijk
  Meer groen in de buurt brengt mensen bij elkaar en geeft de natuur extra ruimte. IVN laat mensen ervaren dat groen een positief effect heeft op de gezondheid.
 • Op school en op het schoolplein
  Op vrijwel alle zevenduizend basisscholen en op een groot aantal scholen voor voortgezet onderwijs faciliteert IVN direct of indirect natuur- en milieuonderwijs. Dat gebeurt ook op het schoolplein; ze dragen bij aan de vergroening van zeventig gezonde schoolpleinen.
 • In vrije tijd en tijdens recreatie
  Vrijwilligers vormen het hart van IVN. Jaarlijks organiseren zij met veel passie talloze excursies, cursussen, wandelingen, tentoonstellingen en opleidingen. Door deze laagdrempelige en educatieve activiteiten brengt IVN jaarlijks een half miljoen mensen in contact met de natuur.
Speel mee en steun goede doelen ›