Natuur & Milieu

Natuur & Milieu en de Postcode Loterij: op weg naar een duurzame wereld voor mens en milieu

Natuur & Milieu zet zich in voor een duurzame en gezonde wereld. Samen met mensen, bedrijven en overheden wil zij het verschil maken met schone energie, slimme mobiliteit en gezond voedsel. Het werk van Natuur & Milieu richt zich op een wereld die goed is voor mens en milieu.

Natuur & Milieu helpt mensen om energie te besparen, goed te eten en slimmer te reizen. Dit doet ze met scherpe aanbiedingen en door mensen regelwerk uit handen te nemen. Op deze manier helpt de organisatie hen ook comfortabeler te leven én geld te besparen.

Natuur & Milieu wordt sinds 1996 gesteund door de Postcode Loterij. Sinds de start van de samenwerking ontving de organisatie 39,6 miljoen euro voor haar activiteiten. Lees hieronder meer over de werkzaamheden van Natuur & Milieu en zie welke extra projecten er worden gerealiseerd dankzij de deelnemers van de Postcode Loterij.

Winnen voor Natuur & Milieu

De Nationale Postcode Loterij steunt 95 goede doelen op het gebied van mens en natuur. Dankzij haar deelnemers kan de Postcode Loterij ook Natuur & Milieu blijven steunen. Zo kan de organisatie blijven werken aan een duurzame en gezonde wereld. Wilt u net als 2,7 miljoen andere Nederlanders geven aan het goede doel, speel dan (extra) mee met de Postcode Loterij en maak kans op mooie prijzen.

Steun onze goede doelen en speel mee ›

Projecten van Natuur & Milieu

Naast de reguliere, jaarlijkse bijdrage heeft Natuur & Milieu ook extra schenkingen voor bijzondere projecten ontvangen van de Postcode Loterij. Lees hieronder meer over deze projecten. 

Extra project 2012 - € 2.530.00,- Nederland proeft, van vlees naar vleesvervanger

Natuur & Milieu verleidt in dit project Nederlanders om minder vlees te eten en vaker te kiezen voor plantaardige alternatieven. Een verschuiving van dierlijke naar plantaardige eiwitten in ons eetpatroon is nodig, omdat de mondiale vleesconsumptie onevenredig veel beslag legt op de beschikbare landbouwgronden. Vleesconsumptie is verantwoordelijk voor 12% van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen en verbruikt enorm veel water. Lees meer

Meer over Natuur & Milieu >

Hoe werkt Natuur & Milieu aan een mooie en duurzame wereld?

natuur & milieu. postcodeloterij
  • Natuur & Milieu maakt duurzame keuzes leuk en makkelijk voor consumenten.
  • Natuur & Milieu stimuleert duurzaam beleid bij overheid en bedrijven.
  • Natuur & Milieu neemt stelling als dit nodig is.
  • Natuur & Milieu houdt van positieve en inspirerende oplossingen en baseert zich altijd op feiten en werkt ondernemend samen met allerlei partners.
Steun onze goede doelen en speel mee ›