Natuurmonumenten

Natuurmonumenten en de Postcode Loterij: Samen sterk voor het behoud van onze natuur

Hart voor de natuur

Natuurmonumenten zet zich met hart en ziel in om natuurgebieden, waardevolle landschappen en cultureel erfgoed te bewaren. Door dit werk kan iedereen blijven genieten van de natuur om ons heen.

Natuurmonumenten wordt al 26 jaar door de loterij gesteund. Sinds de start van de samenwerking heeft Natuurmonumenten met hulp van de loterij al € 369,7 miljoen mogen ontvangen voor de bescherming van de Nederlandse natuur.

Lees hieronder meer over de werkzaamheden van Natuurmonumenten en zie welke extra projecten er konden worden bewerkstelligd dankzij de steun van alle deelnemers van de Postcode Loterij.

Winnen voor de natuur

De Nationale Postcode Loterij steunt 95 goede doelen. Wilt u net als 2,7 miljoen andere Nederlanders geven aan het goede doel, speel dan (extra) mee met de Postcode Loterij en win!

Natuurgebieden in Nederland zijn klein en versnipperd. Veel bekende diersoorten worden in ons land met uitsterven bedreigd, doordat er simpelweg te weinig ruimte is. Door uw bijdrage blijft het voor de Postcode Loterij mogelijk om ook Natuurmonumenten te blijven steunen.

Steun onze goede doelen en speel mee ›

Projecten van Natuurmonumenten

Naast de jaarlijkse bijdrage heeft Natuurmonumenten ook extra projectfinanciering van ons ontvangen. Zie hieronder een aantal mooie voorbeelden:

Droomfonds 2015 - Natuurherstel Haringvliet

De bouw van de Haringvlietdam in 1970 zorgde ervoor dat de biodiversiteit in de Haringvliet sterk achteruit is gegaan. Het Wereld Natuur Fonds, Natuurmonumenten, ARK en Vogelbescherming Nederland willen hier samen met Sportvisserij Nederland en Staatsbosbeheer verandering in brengen. Lees meer

Extra project 2003 – € 750.000,- – Beekbergerwoud

Extra project 2003 – € 750.000,- – Beekbergerwoud

Natuurmonumenten wilde graag het laatste oerbos van Nederland herstellen. Dit oerbos is ook wel bekend als het Beekbergerwoud ten zuiden van Apeldoorn. Mede dankzij de extra bijdrage van de Postcode Loterij kon dit gebied worden aangekocht, ingericht en uitgroeien tot een nieuw bos. Lees meer

Meer over Natuurmonumenten ›

Hoe zorgt Natuurmonumenten voor het behoud van onze natuur?

Natuumonumenten en de Postcode Loterij
  • Natuur aankopen
    Natuurmonumenten koopt gebieden om deze te beschermen tegen bedreigingen als verwaarlozing of vernietiging door bijvoorbeeld bouwprojecten. Zo wordt de natuur beschermd eigendom en kunnen we deze een mooie, schone toekomst geven.
  • Eigen beheer
    Natuurmonumenten beheert ruim 350 natuurgebieden met een totale oppervlakte van meer dan 100.000 hectare. Elk gebied wordt op maat onderhouden. We kijken goed naar wat een stuk natuur nodig heeft, veel of juist weinig onderhoud bijvoorbeeld. Helemaal afgestemd op het ecosysteem van de betreffende plek.
  • Natuur voor jong en oud
    Bijna alle gebieden die Natuurmonumenten beheert zijn vrij toegankelijk. Het is voor ons belangrijk dat iedereen toegang heeft tot de natuur. Daarom organiseren we naast de beheer- en behoud projecten ook veel leuke activiteiten om jong en oud te stimuleren om buiten in de natuur van alles te beleven.
Steun onze projecten en speel mee ›