Rewilding Europe

Rewilding Europe en de Postcode Loterij: samen werken aan meer wilde natuur in Europa

Rewilding Europe werkt met lokale partnerorganisaties verspreid over Europa aan de ontwikkeling van 10 gebieden van elk minimaal 100.000 hectare spectaculaire wilde natuur. Ze dienen als voorbeeld voor een nieuwe natuurvisie in Europa, waarbij natuur meer op eigen benen staat, de mens een welkome bezoeker is om van deze wilde natuur te genieten en waar de lokale economie profiteert van de terugkeer van wilde diersoorten. In 2011 is Rewilding Europe ontstaan uit een samenwerking van het Wereld Natuur Fonds, Wild Wonders of Europe, ARK Natuurontwikkeling en Conservation Capital.

Rewilding Europe wordt sinds 2012 gesteund door de Postcode Loterij. Sinds de start van de samenwerking ontving de organisatie 2 miljoen euro voor haar activiteiten. Lees hieronder meer over de werkzaamheden van de organisatie en zie welke projecten er worden gerealiseerd dankzij de deelnemers van de Postcode Loterij.

Winnen voor Rewilding Europe

De Nationale Postcode Loterij steunt 95 goede doelen op het gebied van mens en natuur. Dankzij haar deelnemers kan de Postcode Loterij ook Rewilding Europe blijven steunen. Zo kan de organisatie Europese topnatuurgebieden blijven ontwikkelen waardoor talloze diersoorten nieuwe kansen krijgen en de lokale bevolking profiteert van deze nieuwe mogelijkheden. Wilt u net als 2,7 miljoen andere Nederlanders geven aan het goede doel, speel dan (extra) mee met de Postcode Loterij en maak kans op mooie prijzen.

Speel mee en steun goede doelen ›

Projecten van Rewilding Europe

Met de reguliere, jaarlijkse bijdrage kan Rewilding Europe mooie projecten realiseren. Lees hieronder meer over deze projecten.

Frans Schepers/Rewilding Europe

De Europese bison terug in onze landschappen!

Rewilding Europe is gestart met de herintroductie van de Europese bison – ook wisent genoemd – in een vijftal Europese natuurgebieden. De wisent is Europa’s grootste landzoogdier en is met ca. 3500 dieren in het wild zeldzamer dan de zwarte neushoorn in Afrika. Lees meer

Nieuwe, natuurgerichte ondernemingen

Nieuwe, natuurgerichte ondernemingen

Rewilding Europe helpt lokale ondernemers met het succesvol opzetten van natuurgerichte organisaties en heeft speciaal daarvoor een fonds opgezet, genaamd Rewilding Europe Capital. Ondernemers kunnen relatief goedkope leningen afsluiten en krijgen technische en marketing ondersteuning van experts. Lees meer

Lees meer over Rewilding Europe >

Hoe zorgt Rewilding Europe voor een wilder Europa?

Rewilding Europe werkt met talloze partners op zowel Europees als lokaal niveau, waar bij het werk zich concentreert rond drie hoofdthema’s:

  • Natuurontwikkeling:
    grootschalige natuurontwikkeling en -herstel, waarbij een veelheid aan natuurlijke processen en het herstel van dierpopulaties nieuwe kansen krijgen, zodat Europese ecosystemen zo natuurlijk mogelijk kunnen functioneren. Daarbij streeft Rewilding Europe naar een zo compleet mogelijke dierenwereld die van nature thuishoort in deze gebieden.
  • Ondernemerschap:
    het ontwikkelen en bevorderen van ondernemerschap in de tien voorbeeldgebieden. Dit gebeurt via technische, financiële en marketing ondersteuning van lokale en nieuwe ondernemers die hun bedrijf koppelen aan de natuurontwikkeling. De lokale economie krijgt daarmee een nieuwe impuls.
  • Communicatie:
    bewustwording en acceptatie op zowel Europees als lokaal niveau over deze nieuwe natuurvisie, gericht op zowel het grotere publiek als de belangrijkste direct betrokkenen op Europees en lokaal niveau, ondersteund door concrete resultaten in de voorbeeldgebieden.
Speel mee en steun goede doelen ›