Right To Play

Postcode Loterij. Right to play.
Right To Play en de Postcode Loterij: omdat alle kinderen het recht hebben op sport en spel

Miljoenen kinderen ter wereld hebben te maken met geweld, ziektes en armoede en groeien op in een samenleving met weinig structuur en veiligheid. Hierdoor zijn deze kinderen kwetsbaar en krijgen ze geen kans zich te ontwikkelen. Right To Play zorgt met haar projecten dat kinderen in ontwikkelingslanden leren door te spelen. Het doorbreekt sociale barrières, zorgt voor persoonlijke ontwikkeling en veilig onderwijs. Met behulp van lokale coaches krijgen op dit moment 1 miljoen kinderen een kans op een betere toekomst.

Right To Play wordt sinds 2010 gesteund door de Postcode Loterij. Sinds de start van de samenwerking heeft Right To Play van de loterij 3 miljoen euro ontvangen voor haar activiteiten.

Lees hieronder meer over de werkzaamheden van Right To Play en zie welke extra projecten er werden gerealiseerd dankzij de deelnemers van de Postcode Loterij.

Winnen voor Right To Play

De Nationale Postcode Loterij steunt 95 goede doelen op het gebied van mens en natuur. Dankzij haar deelnemers kan de Postcode Loterij ook Right To Play blijven steunen. Zo kan Right To Play kinderen de kans blijven geven op een betere toekomst. Wilt u net als 2,7 miljoen andere Nederlanders geven aan het goede doel, speel dan (extra) mee met de Postcode Loterij en maak kans op mooie prijzen.

Speel mee voor onze goede doelen ›

Projecten van Right To Play

Met de reguliere, jaarlijkse bijdrage en extra schenkingen voor bijzondere projecten heeft Right To Play bijzondere projecten gerealiseerd. Lees hieronder meer informatie over deze projecten die hierdoor mogelijk zijn gemaakt.

Extra project 2013 – € 1.770.00,- – Jeugdhelden, veilige sport- en speelplaatsen voor kinderen in de Palestijnse gebieden

Wanneer je als kind vaak geconfronteerd wordt met volwassen ellende, dan is het moeilijk om kind te blijven. Dat geldt zeker voor de kinderen in de Palestijnse gebieden. Uit onderzoek blijkt dat vier op de tien Palestijnse kinderen tekenen van trauma’s vertonen. Warchild en Right To Play zetten zich in om Palestijnse jongens en meisjes sport- en speelplekken te geven waar ze veilig kunnen spelen. Een kleine oase van rust en onbezorgdheid in een turbulente leefomgeving. Lees meer

Spelen is gezond (Mali)

Mali is één van de armste landen ter wereld. Dat heeft grote gevolgen voor het onderwijs en de gezondheidszorg. Schoolklassen zijn overvol, lesmateriaal is nauwelijks voorhanden en leraren zijn slecht opgeleid. De meeste Malinezen hebben geen toegang tot goede gezondheidszorg. Preventie van ziektes is belangrijk in Mali en dat vereist gedragsveranderingen en sanitaire voorzieningen, zoals toiletten en waterpunten. School is een belangrijke plek voor de ontwikkeling van gezond gedrag. Lees meer

Stoer en sterk door sport en spel (Pakistan)

Pakistan heeft te maken met grote uitdagingen. Daardoor krijgen kinderen in Pakistan weinig kansen om zich te ontwikkelen en bij te dragen aan een betere toekomst voor hun land. Dat geldt vooral voor meisjes, van wie maar één op de vijf de lagere school afmaakt. Right To Play is sinds 2008 actief in Pakistan. Ze zetten sport en spel in om kinderen in Pakistan spelenderwijs te laten leren. 1500 leraren zijn al getraind als coach en zij organiseren, samen met jongeren - junior leaders - twee keer week sport- en spelactiviteiten voor maar liefst 170.000 kinderen. De coaches worden begeleid door Right To Play in meer kindgericht en interactief lesgeven. Lees meer

Meer over Right To Play ›

Hoe zorgt Right To Play er voor dat kinderen wereldwijd leren door te spelen?

Right to play. Postcodeloterij
  • Beter onderwijs
    In de landen waar Right To Play werkt, is de kwaliteit van het onderwijs doorgaans slecht. Miljoenen kinderen gaan niet naar school of maken school niet af. Daarom trainen ze leraren in de sport- en spelmethodes van Right To Play, die zij daarna als coach op school toepassen. Right To Play helpt hen o.a. kindgericht en interactief lesgeven te integreren in het schoolprogramma. Zo werkt Right To Play met scholen aan beter onderwijs.
  • Gezond gedrag
    Overdraagbare ziektes, zoals malaria en HIV/AIDS, eisen jaarlijks veel slachtoffers. Right To Play traint coaches die sport en spel inzetten om kinderen en jongeren te leren over gezondheid en hoe dit soort ziektes te voorkomen zijn.
  • Vrede en wederopbouw
    Miljoenen kinderen en jongeren leven in conflictgebieden. Zij missen structuur, hebben last van trauma’s en weinig of geen vertrouwen in zich zelf en anderen. Dankzij de coaches en de sport- en spelactiviteiten hebben deze kinderen weer plezier. Ze leren over zichzelf en gaan op een niet-gewelddadige manier met elkaar om. Na afloop van elke activiteit bespreekt de coach met de kinderen welke inzichten ze tijdens de activiteit hebben opgedaan. Zo leren de kinderen zich aan de regels te houden, samen te werken en om te gaan met winnen en verliezen.
Speel mee voor onze goede doelen ›