SOS Kinderdorpen

SOS Kinderdorpen en de Postcode Loterij: geven kinderen een liefdevol thuis

Familie is je basis

Bij je familie ben je thuis. Miljoenen kinderen wereldwijd hebben echter de zorg van hun ouders verloren. SOS Kinderdorpen gelooft dat familieliefde een primaire levensbehoefte is. Daarom zorgt SOS Kinderdorpen ervoor dat kinderen in een liefdevolle familie kunnen opgroeien. Op deze manier kunnen ze zich ontwikkelen tot zelfstandige volwassenen.

De loterij steunt SOS Kinderdorpen al vanaf 2000. Sinds de start van de samenwerking heeft SOS Kinderdorpen met hulp van de loterij al € 24,7 miljoen ontvangen voor kinderen die wereldwijd de zorg van hun ouders hebben verloren.

Lees hieronder meer over de werkzaamheden van SOS Kinderdorpen en zie welke extra projecten er konden worden bewerkstelligd dankzij de steun van de deelnemers van de Postcode Loterij.

Winnen voor kwetsbare kinderen

De Nationale Postcode Loterij steunt 95 goede doelen op het gebied van mens en natuur. Dankzij de bijdrage van haar deelnemers kan de Postcode Loterij ook SOS Kinderdorpen blijven steunen en zo kinderen een liefdevol thuis geven. Wilt u net als 2,7 miljoen andere Nederlanders geven aan het goede doel, speel dan (extra) mee met de Postcode Loterij en maak kans op mooie prijzen!

Steun onze goede doelen en speel mee ›

Projecten van SOS Kinderdorpen

Naast de jaarlijkse bijdrage heeft SOS Kinderdorpen ook extra projectfinanciering van ons ontvangen. Zie hieronder een aantal mooie voorbeelden:

SOS Kinderdorpen en de Postcode Loterij

Extra project 2011 – € 1.640.00,- – Red mijn moeder

Wereldwijd treft baarmoederhalskanker jaarlijks 500.000 vrouwen, veelal moeders, waarvan ruim de helft overlijdt aan de ziekte. 80% van deze vrouwen woont in ontwikkelingslanden. Om hier iets aan te veranderen heeft SOS Kinderdorpen, met behulp van de steun van de Postcode Loterij, een methode laten ontwikkelen dat de ziekte kan behandelen. Lees meer

Meer over SOS Kinderdorpen

Hoe werkt SOS Kinderdorpen?

SOS Kinderdorpen en de Postcode Loterij
 • Families versterken
  De beste plek voor een kind om op te groeien is bij zijn biologische familie. SOS Kinderdorpen geeft daarom prioriteit aan het versterken van kwetsbare families door hen te helpen met de zorg en bescherming van hun kinderen. Op die manier wil SOS Kinderdorpen voorkomen dat een kind door omstandigheden wordt verwaarloosd of verlaten. Dankzij de 624 familieversterkende programma’s hebben inmiddels meer dan 236.500 kinderen weer een sterke familiebasis.
 • Families creëren
  Alleen als een kind geen familie meer heeft, of niet meer bij zijn familie kan leven, krijgt dit kind een nieuw thuis in een SOS kinderdorp. Hier creëren we nieuwe families voor kinderen zonder ouders of veilig thuis. Hier groeien deze kinderen op met broertjes en zusjes en een liefdevolle moeder totdat zij op eigen benen kunnen staan. Op dit moment hebben 82.300 kinderen weer een liefdevol thuis in een van de 545 SOS kinderdorpen.
 • Onderwijs, Gezondheidsheidszorg en (psycho)sociale hulp
  Voor de ontwikkeling van kinderen zijn naast familiezorg ook andere vormen van zorg van essentieel belang. Zoals onderwijs, gezondheidzorg en (psycho)sociale hulp. Daarom heeft SOS Kinderdorpen wereldwijd eigen kinderdagopvang centra, 222 kleuterscholen,182 basis- en middelbare scholen en 55 beroepsopleidingen, waardoor bijna 150.000 kinderen wereldwijd kwaliteitsonderwijs krijgen. Verder krijgen kinderen en hun families in 74 SOS medische centra toegang tot professionele hulp om ziektes en trauma's te voorkomen en te behandelen.
 • Noodhulp
  In crisissituaties, oorlog en rampen, hebben kinderen behoefte aan onmiddellijke en specifieke bescherming en intensieve zorg. Alhoewel SOS Kinderdorpen zich focust op lange termijn ontwikkeling, kan ze vanuit bestaande faciliteiten en programma’s zorgen voor noodhulp.

De impact van familieliefde. Kijk hoe het nu met Mouna gaat:

Steun onze goede doelen en speel mee ›