Stichting de Vrolijkheid

Stichting de Vrolijkheid en de Postcode Loterij: aandacht voor kinderen en jongeren in asielzoekerscentra

Stichting de Vrolijkheid zet zich in voor kinderen en jongeren in Nederlandse asielzoekerscentra. Deze jonge vluchtelingen zijn afkomstig uit landen waar geweld en onderdrukking aan de orde van de dag zijn. Ze hebben indringende ervaringen achter de rug en hebben hun vertrouwde leven en omgeving achter zich moeten laten. Hun bestaan in Nederland blijft vaak nog jarenlang uiterst onzeker.

Voor deze kinderen en jongeren organiseert Stichting de Vrolijkheid samen met bewoners in de azc’s creatieve activiteiten. Dans, theater, muziek en beeldende kunst zijn middelen om hun verhaal vorm te geven. Om zelfvertrouwen en talent te ontwikkelen. Om ervaringen te verwerken én om even kind te kunnen zijn.

De Vrolijkheid wordt sinds 2008 door de Postcode Loterij gesteund. Sinds de start van de samenwerking ontving de organisatie 7,1 miljoen euro van de loterij. Lees hieronder meer over de werkzaamheden van De Vrolijkheiden zie welke projecten er werden gerealiseerd dankzij de deelnemers van de Postcode Loterij.

Winnen voor Stichting de Vrolijkheid

De Nationale Postcode Loterij steunt 95 goede doelen op het gebied van mens en natuur. Dankzij de bijdrage van haar deelnemers kan de Postcode Loterij ook De Vrolijkheid blijven steunen. Hierdoor krijgen kinderen en jongeren in asielzoekerscentra de aandacht die ze verdienen. Wilt u net als 2,7 miljoen andere Nederlanders geven aan het goede doel, speel dan (extra) mee met de Postcode Loterij en maak kans op mooie prijzen!

Steun onze goede doelen en speel mee ›

Projecten van Stichting de Vrolijkheid

Naast de reguliere, jaarlijkse bijdrage heeft Stichting de Vrolijkheid ook een extra schenking voor een bijzonder project ontvangen van de Postcode Loterij. Zie hieronder meer informatie over dit extra project en een andere activiteit van De Vrolijkheid.

Marina Pronk

Extra project - De Werkelijkheid

De Werkelijkheid is een samenwerkingsproject van het UAF, Stichting de Vrolijkheid en VluchtelingenWerk Nederland. Met steun van de Postcode Loterij werden gevluchte kunstenaars in drie jaar opgeleid tot maatschappelijk ondernemers. Lees meer

postcodeloterij. de vrolijkheid.

Onderweg met Selvy

De Vrolijkheid geeft kinderen die in Nederland asiel aanvragen in een aanmeldcentrum een eigen Selvy pop. Lees meer

Meer over Stichting de Vrolijkheid ›

Hoe geeft Stichting de Vrolijkheid de kinderen de aandacht die ze verdienen?

Marina Pronk
  • Het gezin vormt de basis
    De Vrolijkheid betrekt ouders bij het leven van de kinderen in azc's. De kinderen kunnen niet los gezien worden van het gezin waarin ze opgroeien (al dan niet compleet). Het gezin zorgt ervoor dat kinderen zich kunnen ontwikkelen en geeft hen het gevoel ergens bij te horen. De Vrolijkheid hecht daarom veel belang aan Ouder-kind projecten.
  • Extra aandacht voor gezinslocaties
    Op een gezinslocatie verblijven gezinnen met minderjarige kinderen die eigenlijk geen recht meer hebben op opvang. Hun asielverzoek is afgewezen en zij moeten het land verlaten. Door de sluitingen van reguliere azc's, verhuizingen en het asielbeleid woont vijftig procent van alle kinderen in een gezinslocatie. Daar is De Vrolijkheid het aller hardst nodig. De Vrolijkheid zorgt voor extra aandacht voor de kinderen en jongeren in gezinslocaties.
  • Daar zit muziek in
    Muziek verbindt, inspireert, ontroert, heelt en verblijdt. Allemaal zaken die heel hard nodig zijn in een azc en juist daarom zijn de muziekprojecten zo waardevol. Er zijn inmiddels meerdere azc ensembles en orkesten en op bijna alle azc's vinden muziekworkshops plaats, zowel individueel als in groepsverband.
Steun onze goede doelen en speel mee ›