Stichting Vluchteling

Stichting Vluchteling en de Postcode Loterij: helpen mensen op de vlucht

Hulp in nood

Stichting Vluchteling is een noodhulporganisatie die zich wereldwijd inzet voor hulp aan vluchtelingen en ontheemden, of ook wel vluchtelingen binnen de eigen landsgrenzen. Bij langdurige crises biedt Stichting Vluchteling (nood)hulp, bijvoorbeeld met medische zorg of drinkwater- en sanitaire voorzieningen in vluchtelingenkampen.

De Postcode Loterij steunt Stichting Vluchteling vanaf 1996. Sinds de start van de samenwerking heeft Stichting Vluchteling met hulp van de loterij 59,7 miljoen euro ontvangen. Over de hele wereld zijn meer dan 50 miljoen mensen op de vlucht voor oorlog, geweld en onderdrukking. Mede door de steun van de deelnemers van de Postcode Loterij kan er op zeer korte termijn worden ingespeeld op de humanitaire noden van deze miljoenen mensen.

Lees hieronder meer over de werkzaamheden van Stichting Vluchteling en zie welke projecten mede dankzij de deelnemers van de Postcode Loterij gesteund worden.

Winnen voor Stichting Vluchteling

De Nationale Postcode Loterij steunt 95 goede doelen op het gebied van mens en natuur. Dankzij de bijdrage van haar deelnemers kan de Postcode Loterij ook Stichting Vluchteling blijven steunen en zo hulp bieden aan de miljoenen mensen die op de vlucht hebben moeten slaan. Wilt u net als 2,7 miljoen andere Nederlanders geven aan het goede doel, speel dan (extra) mee met de Postcode Loterij en maak kans op mooie prijzen!

Steun onze goede doelen en speel mee ›

Projecten van Stichting Vluchteling

Naast de reguliere bijdrage heeft Stichting Vluchteling ook extra financiering voor bijzondere projecten van de Postcode Loterij ontvangen. Zie hieronder meer informatie over de projecten die door deze steun mogelijk zijn gemaakt.

Extra project – Stop seksueel geweld in conflictgebieden

Extra project – Stop seksueel geweld in conflictgebieden

Wanneer een maatschappij ontwricht raakt door een intern conflict of een oorlog lopen vooral meisjes en vrouwen extra gevaar slachtoffer te worden van seksueel geweld. Naast dat jongens en mannen vaak schuldig zijn aan deze praktijken, zijn ook zij geregeld slachtoffer. Lees meer

Extra project 2014 – € 3.070.00,- – Syrië

Extra project 2014 – € 3.070.00,- – Syrië

De sombere vooruitzichten van de Syrische crisis hebben ertoe geleid dat het nieuws over Syrië de afgelopen jaren aanhoudend werd gedomineerd door negatieve berichten. De duur en complexiteit van het conflict zorgen er bovendien voor dat de schrijnende situatie van de vele onschuldige Syrische burgers de aandacht niet meer trekt. Lees meer

Extra project 2011 – € 2.350.00,- – Recht voor slachtoffers van seksueel geweld in Oost-Congo

Extra project 2011 – € 2.350.00,- – Recht voor slachtoffers van seksueel geweld in Oost-Congo

‘Recht voor slachtoffers van seksueel geweld in Oost-Congo’ was een gezamenlijk programma van Stichting Vluchteling en Cordaid in samenwerking met IF productions, gericht op het verbeteren van de medische zorg en juridische begeleiding van slachtoffers van seksueel geweld. Daarnaast is ook een film over seksueel geweld ondersteund en een campagne om een mentaliteitsverandering op gebied van seksueel geweld te bewerkstelligen in DR Congo. Lees meer

Meer over Stichting Vluchteling ›

Hoe zorgt Stichting Vluchteling voor directe hulp bij acute nood?

  • Noodhulp
    Met humanitaire noodhulp richt Stichting Vluchteling zich tot vluchtelingen en ontheemden die slachtoffer zijn van een humanitaire crisis. Noodhulp wordt geboden op het gebied van onderdak voor vluchtelingen en ontheemden, medische zorg, voedsel, drinkwater en sanitatie, onderwijs, bescherming van de kwetsbare en het bieden van medische en psycho-sociale hulp aan slachtoffers van seksueel geweld.
  • Medische zorg
    Medische zorg is vrijwel altijd een essentieel onderdeel van hulpverlening bij een vluchtelingencrisis. Het land of gebied waar vluchtelingen en ontheemden worden opgevangen is vaak niet in staat om adequate medische zorg te bieden aan de eigen bevolking, laat staan aan een grote groep vluchtelingen. Stichting Vluchteling streeft er daarom naar om ten tijden van een humanitaire crisis deze mensen minimaal de primaire medische zorg te bieden.
  • Water & Sanitatie
    Schoon drinkwater en goede sanitaire voorzieningen zijn van levensbelang. Schoon drinkwater kan op verschillende manieren gerealiseerd worden, bijvoorbeeld door het aanboren van een natuurlijke bron of - als deze er niet is - het aanvoeren van water met grote tanks. Partnerorganisaties hebben hulpverleners in dienst die gespecialiseerd zijn in het aanleggen van goede watersystemen.
Steun onze goede doelen en speel mee ›