Voedselbanken Nederland

Voedselbanken Nederland en Postcode Loterij: samen strijden tegen armoede en voedselverspilling

In Nederland leven meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De voedselbanken in Nederland bieden directe en tijdelijke voedselhulp aan de armste mensen. Om hun klanten van voldoende eten te kunnen voorzien, werkt Voedselbanken Nederland samen met bedrijven, instellingen, overheden en particulieren. Zo zorgen ze er samen voor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast. Om de zelfredzaamheid van klanten te vergroten, werkt Voedselbanken Nederland ook samen met lokale organisaties die de klanten helpen om weer op eigen benen te staan.

Voedselbanken Nederland wordt sinds 2013 gesteund door de Postcode Loterij. Sinds de start van de samenwerking ontving de organisatie 2,5 miljoen euro voor haar activiteiten.

Winnen voor Voedselbanken Nederland

De Nationale Postcode Loterij steunt 95 goede doelen op het gebied van mens en natuur. Dankzij haar deelnemers kan de Postcode Loterij ook Voedselbanken Nederland blijven steunen. Zo kan de organisatie voedselhulp blijven bieden aan mensen die dit nodig hebben. Wilt u net als 2,7 miljoen andere Nederlanders geven aan het goede doel, speel dan (extra) mee met de Postcode Loterij en maak kans op mooie prijzen.

Steun onze goede doelen en speel mee ›

Voedselbanken Nederland bij Koffietijd

Zondag 16 oktober 2016 was het Wereldvoedseldag: de dag waarop wereldwijd aandacht wordt gevraagd voor een oplossing voor verschillende voedselproblemen. We gingen langs bij de voedselbank in Arnhem om te kijken hoe vrijwilligers zich daar elke dag inzetten! 

Belangrijke feiten over Voedselbanken Nederland

postcodeloterij. voedselbanken nederland
  • De voedselbanken leveren vrijwel wekelijks een voedselpakket aan de armsten in de samenleving. Een pakket bevat eten voor zo’n twee en een halve dag. Voedselbanken kopen geen eten, maar verstrekken voedsel dat gedoneerd wordt.
  • Om meer mensen te helpen is meer goed voedsel nodig. Voedselbanken Nederland zoekt daarom naar nieuwe voedselleveranciers van goed voedsel. Zo laat de organisatie in een pilot voedzame maaltijdsoepen maken van goede groenten die anders niet meer gegeten zouden worden.
  • Voedselbanken Nederland geeft klanten voedsel dat veilig is en aan de voorschriften van de NVWA voldoet. De aangesloten voedselbanken geven daarom de hoogste prioriteit aan voedselveiligheid.
  • Bij de voedselbanken werken 10.000 vrijwilligers. Niemand wordt betaald. Desondanks heeft Voedselbanken Nederland ook kosten. Denk daarbij aan huur, verzekeringen, transport, gas, water licht etc. Voedselbanken Nederland blijft op zoek naar fondsen om hun werkzaamheden goed uit te kunnen voeren.
Lees meer over Voedselbanken Nederland›