Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF

UAF en de Postcode Loterij
Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF en de Postcode Loterij: vluchtelingen de kans op een nieuwe toekomst bieden

Oog voor gevlucht talent

Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF biedt hoogopgeleide vluchtelingen de kans zich verder te ontwikkelen. Ze biedt financiële hulp en begeleiding bij de (voorbereiding op de) studie en ondersteunt hen bij het vinden van werk dat aansluit bij hun competenties.

Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF wordt sinds 2001 door de Postcode Loterij gesteund. Sinds de start van de samenwerking heeft het UAF van de loterij 13 miljoen euro ontvangen voor haar activiteiten.

Lees hieronder meer over de werkzaamheden van Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF en zie welke extra projecten er konden worden gerealiseerd dankzij de deelnemers van de Postcode Loterij.

Speel mee en steun goede doelen ›

Projecten van Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF

Naast de reguliere, jaarlijkse bijdrage heeft Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF ook extra schenkingen voor bijzondere projecten ontvangen van de Postcode Loterij. Zie hieronder meer informatie over de projecten die hierdoor mogelijk zijn gemaakt:

UAF en de Postcode Loterij

Extra project 2013 – € 3.020.00,- – Startbaan

Na hun studie ondersteunt het UAF vluchtelingen bij hun zoektocht naar werk. In het project Startbaan bundelt het UAF haar krachten met VluchtelingenWerk Nederland. Ze benutten elkaars jarenlange ervaring en expertise om in drie jaar tijd 600 vluchtelingen te begeleiden naar een betaalde baan of stageplaats. 46 procent van de vluchtelingen in Nederland heeft een betaalde baan, tegenover 74 procent van de autochtone bevolking. Daar staat tegenover dat veel vluchtelingen een opleiding hebben in vakken waaraan in Nederland een groeiend tekort is. Lees meer

UAF en de Postcode Loterij

Extra project – De Werkelijkheid

Voor kunstenaars met een vluchtelingenachtergrond is het extra moeilijk zich in Nederland te vestigen en in hun levensonderhoud te voorzien. In het project De Werkelijkheid, een samenwerkingsverband tussen het UAF, de Vrolijkheid en VluchtelingenWerk Nederland, zijn o.a. 30 gevluchte kunstenaars opgeleid tot maatschappelijke ondernemers. Lees meer

Meer over Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF ›

Hoe zorgt het UAF ervoor dat het talent van hoogopgeleide vluchtelingen niet verloren gaat?

UAF en de Postcode Loterij
  • Advies en begeleiding
    Het UAF adviseert hoogopgeleide vluchtelingen over hun studiekeuze, ondersteunt hen bij het ontwikkelen van hun taal- en studievaardigheden, en begeleidt hen tijdens de studie en bij het vinden van een baan die aansluit bij hun competenties.
  • Financiële steun
    Het UAF steunt hoogopgeleide vluchtelingen met giften en leningen, zodat zij een studie in het hoger onderwijs kunnen volgen. Dit geld is uitsluitend bedoeld voor studie gerelateerde kosten zoals collegeld, taalcursussen, boeken, computers, reiskosten en andere studiekosten
  • Belangen behartigen
    Het UAF treedt op als belangenbehartiger van hoger opgeleide asielzoekers en vluchtelingen in Nederland. Haar doel is het beïnvloeden van het beleid van gemeenten, provincies en de landelijke overheid rondom zaken die van belang zijn voor onze doelgroep. Ook mengt het UAF zich nadrukkelijk in maatschappelijke discussies en zoekt ze gericht de publiciteit op.
Speel mee en steun goede doelen ›