Terre des Hommes

Een wereld waarin kinderen niet meer worden uitgebuit, dat is waar Terre des Hommes naar streeft. Terre des Hommes gaat net zo lang door totdat dit bereikt is. Grootschalige, soms baanbrekende projecten worden door Terre des Hommes gerealiseerd. Hierdoor krijgt de strijd tegen kinderuitbuiting een enorme impuls.

Terre des Hommes wordt sinds 1996 door de Postcode Loterij gesteund. Sinds de start van de samenwerking heeft Terre des Hommes van de loterij 51,8 miljoen euro ontvangen voor haar activiteiten.

Lees hieronder meer over de werkzaamheden van Terre des Hommes en zie welke extra projecten er konden worden gerealiseerd dankzij de deelnemers van de Postcode Loterij.

Winnen voor Terre des Hommes

De Nationale Postcode Loterij steunt 95 goede doelen op het gebied van mens en natuur. Kinderuitbuiting gaat om ernstige schendingen van kinderrechten, met soms vergaande gevolgen. Dankzij de bijdrage van haar deelnemers kan de Postcode Loterij Terre des Hommes steunen om deze problematiek aan te pakken. Wilt u net als 2,7 miljoen andere Nederlanders geven aan het goede doel, speel dan (extra) mee met de Postcode Loterij en maak kans op mooie prijzen!

Speel mee en steun goede doelen ›

Projecten van Terre des Hommes

Naast de reguliere, jaarlijkse bijdrage heeft Terre des Hommes ook extra schenkingen voor bijzondere projecten ontvangen van de Postcode Loterij. Zie hieronder meer informatie over de projecten die hierdoor mogelijk zijn gemaakt.

Extra project - Project WATCH

Extra project - Project WATCH

Kindersekstoeristen, die zich in Azië aan kinderen vergrijpen, gaan nog te vaak vrijuit. De lokale politie heeft vaak niet de mankracht om deze zaken te onderzoeken en daarbij is bewijslast verzamelen ontzettend moeilijk. Lees meer

Meer over Terre des Hommes ›

Hoe zorgt Terre des Hommes voor een wereld zonder kinderuitbuiting?

Omdat Terre des Hommes kinderuitbuiting structureel wil oplossen, helpt Terre des Hommes niet alleen slachtoffers maar pakken ze het probleem bij de wortels aan. De aanpak van Terre des Hommes bestaat uit de vijf Engelse ‘p’s: prevention, provision, prosecution, promotion en partnership/participation. Oftewel: preventie, bescherming, rechtshulp en promotie van kinderrechten. 

 • Preventie
  Om kinderuitbuiting te voorkomen, investeren ze nadrukkelijk in onderwijs en in voorlichting aan zowel kinderen als volwassenen. Omdat armoede de belangrijkste oorzaak van kinderuitbuiting is, bieden ze ouders via spaar- en kredietgroepen de mogelijkheid hun inkomen te vergroten.
 • Bescherming
  Kinderen die slachtoffer zijn van uitbuiting hebben bescherming nodig. Terre des Hommes zorgt voor opvang, medische zorg, therapie, scholing en helpen hen bouwen aan een zelfstandige toekomst. Ook begeleiden ze familieleden en betrekken ze gemeenschappen bij het beschermen van kwetsbare kinderen.
 • Rechtshulp
  Het is belangrijk dat slachtoffers voor zichzelf kunnen opkomen en daders van uitbuiting niet ongestraft blijven. Daarom helpt Terre des Hommes kinderen om aangifte te doen. Ze kunnen rekenen op juridische bijstand en hulp bij strafrechtelijke vervolging. Ook trainen ze lokale politie en justitie.
 • Promotie van kinderrechten
  Terre des Hommes komt op voor kinderrechten. Ze voeren campagne om aandacht te vragen voor kinderrechten en doen onderzoek om trends en ontwikkelingen op het gebied van kinderuitbuiting te signaleren en te agenderen. Ook volgen en beïnvloeden ze de besluitvorming van lokale en nationale overheden, het bedrijfsleven en internationale organisaties (zoals de VN) en pleiten ze voor de uitvoering van deze beslissingen. Om ervoor te zorgen dat kinderuitbuiting wordt voorkomen en er op toe te zien dat slachtoffers de juiste hulp krijgen.
 • Partnership/participatie
  Wij investeren in lokale partnerships met organisaties maar ook met gemeenschappen om hen te overtuigen van de rechten van kinderen zodat kinderen uiteindelijk beschermd worden en wij gezamenlijk ons doel bereiken.
Speel mee en steun goede doelen ›