The Hunger Project

The Hunger Project en de Postcode Loterij: samen voor een wereld zonder honger

Durven dromen

The Hunger Project werkt aan een mentaliteitsverandering door mensen te laten durven dromen van een toekomst zonder honger. Er zijn nog steeds circa 850 miljoen mensen met honger op de wereld. Toch is het einde van honger in zicht. The Hunger Project ziet geen miljoenen monden om te voeden, maar miljoenen ondernemende en veerkrachtige mensen, die zelf een einde kunnen maken aan een leven met chronische honger. Daarom investeert The Hunger Project in mensen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika.

‘Ours is the first generation with the knowledge and the tools to end extreme poverty’ – VN Secretaris Generaal Ban Ki-Moon.

The Hunger Project wordt sinds 2011 door de Postcode Loterij gesteund. Sinds de start van de samenwerking heeft The Hunger Project van de loterij 3,8 miljoen euro ontvangen voor haar activiteiten.

Lees hieronder meer over de werkzaamheden van The Hunger Project en zie welke extra projecten er konden worden gerealiseerd dankzij de deelnemers van de Postcode Loterij.

Winnen voor The Hunger Project

De Nationale Postcode Loterij steunt 95 goede doelen op het gebied van mens en natuur. Dankzij haar deelnemers kan de Postcode Loterij ook The Hunger Project blijven steunen, zo kunnen mensen hun dromen ook echt waarmaken en de weg vinden uit een situatie van honger en armoede. Wilt u net als 2,7 miljoen andere Nederlanders geven aan het goede doel, speel dan (extra) mee met de Postcode Loterij en maak kans op mooie prijzen!

Steun onze goede doelen en speel mee ›

Projecten van The Hunger Project

Naast de reguliere, jaarlijkse bijdrage heeft The Hunger Project ook een extra schenking voor een bijzonder project ontvangen van de Postcode Loterij. Zie hieronder meer informatie over dit project en andere projecten die door de steun van de Postcode Loterij mogelijk zijn gemaakt.

Extra project 2015 – € 1.280.00,- – De wonderboom

Extra project 2015 – € 1.280.00,- – De wonderboom

Malawi, Ethiopië en Oeganda behoren tot de armste landen ter wereld en een hoog percentage van de bevolking, vooral kinderen, in deze landen is ondervoed. The Hunger Project wil de honger in deze landen bestrijden met behulp van de moringaboom. De moringaboom, ook wel wonderboom genoemd, is een tropische boom met buitengewoon hoge voedingswaarden. Lees meer

Project in Benin: epicentrumstrategie

Project in Benin: epicentrumstrategie

In Benin werkt The Hunger Project met een lokale staf en boerengemeenschappen aan het beëindigen van honger via de epicentrumstrategie. Een epicentrum bestaat uit 10 tot 15 dorpen, waarin gemiddeld 13.000 mensen op loopafstand van elkaar wonen. Deze mensen werken samen om hun leefomstandigheden te verbeteren. Lees meer

Project in India: Vrouwelijk leiderschap

Project in India: Vrouwelijk leiderschap

Door wijzigingen in wetten in India hebben vrouwen recht op een deel van de zetels in de lokale politiek. The Hunger Project heeft haar programma’s hierop afgestemd en leidt vrouwen op tot effectieve leiders. Want: investeren in de positie en ontwikkeling van vrouwen blijkt het meest effectief in de strijd tegen honger. Lees meer

Meer over The Hunger Project ›

Hoe gaat The Hunger Project te werk?

  • Visie Actie & Commitment
    Als vrouwen en mannen op het platteland durven dromen van een toekomst zonder honger en vervolgens getraind worden en inzicht krijgen in hun eigen capaciteiten, kunnen zij zelf actie ondernemen om hun leven te verbeteren. Geen gelatenheid, maar visie en energie. Daar begint het werk van The Hunger Project.
  • Vrouwen Centraal
    Investeren in de positie en ontwikkeling van vrouwen is effectief in de strijd tegen honger. Vrouwen zijn cruciaal in de voedselproductie, maar zij hebben vaak nauwelijks toegang tot onderwijs, geld of invloedrijke posities. Veel potentieel blijf zo onbenut. The Hunger Project moedigt vrouwen aan om hun stemmen te laten horen en zo een einde aan de honger te maken.
  • Slim samenwerken
    Met elkaar, met het dorp en met de lokale overheid. The Hunger Project werkt veel samen met lokale overheden, vooral dichtbij de mensen. Het is de taak van lokale overheden om voor basisvoorzieningen te zorgen zoals gezondheidszorg, voeding en onderwijs. Maar de praktijk op het platteland is vaak complex. Met kennis over lokaal bestuur, kunnen mensen hun rechten claimen.
Steun onze goede doelen en speel mee ›