Urgenda

Urgenda en de Postcode Loterij: Nederland sneller duurzaam maken

Urgenda is de organisatie voor duurzaamheid en innovatie die Nederland, samen met bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties en particulieren, sneller duurzaam wil maken. Dat doet Urgenda aan de hand van het Rapport 2030, met een concreet actieplan en projecten.

Door het schaarser worden van grondstoffen en het veel te snel veranderende klimaatsysteem, heeft Urgenda voor de komende jaren een aantal speerpunten geformuleerd: duurzame bouw, duurzame mobiliteit en duurzame energie.

Urgenda wordt sinds 2013 gesteund door de Postcode Loterij. Sinds de start van de samenwerking heeft de organisatie in totaal 4,2 miljoen euro ontvangen. Lees hieronder meer over de werkzaamheden van Urgenda en zie welke projecten er worden gerealiseerd dankzij de deelnemers van de Postcode Loterij.

Winnen voor Urgenda

De Nationale Postcode Loterij steunt 95 goede doelen op het gebied van mens en natuur. Dankzij haar deelnemers kan de Postcode Loterij ook Urgenda blijven steunen. Zo kan de organisatie consumenten blijven helpen duurzame keuzes te maken. Wilt u net als 2,7 miljoen andere Nederlanders geven aan het goede doel, speel dan (extra) mee met de Postcode Loterij en maak kans op mooie prijzen.

Steun onze goede doelen en speel mee ›

Projecten van Urgenda

Lees hieronder meer over een aantal initiatieven van Urgenda die mede dankzij de deelnemers van de Postcode Loterij gerealiseerd kunnen worden.

Fotocredits: Chantal Bekker

De Klimaatzaak

Urgenda en 900 mede-eisers wonnen 24 juni 2015 de Klimaatzaak en dwingen een strenger klimaatbeleid af bij de Nederlandse Staat. De Haagse rechtbank heeft de eisers in het gelijk gesteld en de overheid moet nu in 2020 minimaal 25% CO2-reductie realiseren (t.o.v. 1990) terwijl de huidige ambitie slechts 16% is en Nederland niet op koers ligt. Onhaalbaar of onbetaalbaar zijn klimaatmaatregelen niet. Het is de eerste keer dat een rechter een Staat verplicht om maatregelen te nemen tegen klimaatverandering. Internationaal betekent deze uitspraak een steun in de rug voor alle klimaatzaken in andere landen. Lees meer

Dag van de Duurzaamheid

Urgenda is initiatiefnemer van de jaarlijkse landelijke Dag van de Duurzaamheid. Samen met hun partners laat Urgenda zien hoe duurzaamheid past in ons dagelijks leven. Lees meer

Meer over Urgenda ›

Hoe zorgt Urgenda voor een duurzamer Nederland?

postcodeloterij. Urgenda
  • Klimaat en energie
    Nederland kan zijn energievoorziening binnen twintig jaar volledig verduurzamen. In het rapport 'Nederland 100% duurzame energie in 2030. Het kan als je het wilt', zet Urgenda uiteen hoe het 5 keer anders kan op het gebied van wonen, vervoer, voedsel, produceren en energie opwekken. Lees verder.
  • Duurzame bouw
    Bijna alle gebouwen kunnen energieleverend worden en daarnaast gezonder en levensloopbestendig. Urgenda streeft naar gebouwen zonder aardgas die gebruik maken van duurzame energie, zoveel mogelijk opgewekt op eigen dak of terrein. Urgenda werkt met allerlei koplopers aan het verduurzamen van de gebouwde omgeving en het realiseren van energieneutrale huizen. Lees verder.
  • Duurzame mobiliteit
    Van de totale hoeveelheid energie nodig voor transport binnen Nederland is ruim 70% voor rekening van personenauto’s. Urgenda helpt bedrijven concreet en structureel mobiliteitsbeleid te verduurzamen via workshops en de transitiemethode. Lees verder.
Steun onze goede doelen en speel mee >