Vogelbescherming Nederland

Vogelbescherming en de Postcode Loterij: samen actief voor vogels en hun leefgebieden

Vogelbescherming: samen voor vogels en natuur

Vogelbescherming zet zich samen met zoveel mogelijk mensen in voor de bescherming van vogels en natuur; van achtertuin tot Afrika. Overal waar vogels zijn is de Vogelbescherming actief: in steden met vogelvriendelijke tuinen, op het platteland met boeren, in de belangrijke natuurgebieden en wereldwijd met haar partners In BirdLife International in meer dan honderd landen. Vogelbescherming verbindt mensen, bedrijven en instellingen om vogels en natuur te beschermen. Met velen kan er meer bereikt worden.

De Vogelbescherming wordt sinds 1996 door de Nationale Postcode Loterij gesteund. Sinds de start van de samenwerking heeft Vogelbescherming van de loterij 39,5 miljoen euro ontvangen voor haar activiteiten.

Lees hieronder meer over de werkzaamheden van Vogelbescherming en zie welke extra projecten er konden worden gerealiseerd dankzij de deelnemers van de Postcode Loterij.

Winnen voor Vogelbescherming

De Nationale Postcode Loterij steunt 95 goede doelen op het gebied van mens en natuur. De afgelopen decennia is het aantal vogels alleen al in Europa met meer dan 450 miljoen achteruitgegaan, om die trend te keren is Vogelbescherming nodig. Dankzij de bijdrage van haar deelnemers kan de Postcode Loterij ook de Vogelbescherming blijven steunen. Wilt u net als 2,7 miljoen andere Nederlanders geven aan het goede doel, speel dan (extra) mee met de Postcode Loterij en maak kans op mooie prijzen!

Steun onze goede doelen en speel mee ›

Projecten van Vogelbescherming

Naast de reguliere, jaarlijkse bijdrage heeft de Vogelbescherming ook extra schenkingenfinanciering voor bijzondere projecten van de Postcode Loterij ontvangen. Zie hieronder meer informatie over de projecten die hierdoor mogelijk zijn gemaakt.

Droomfonds 2015 - Natuurherstel Haringvliet

De bouw van de Haringvlietdam in 1970 zorgde ervoor dat de biodiversiteit in de Haringvliet sterk achteruit is gegaan. Het Wereld Natuur Fonds, Natuurmonumenten, ARK en Vogelbescherming Nederland willen hier samen met Sportvisserij Nederland en Staatsbosbeheer verandering in brengen. Lees meer

Extra project 2011– € 2.940.00,- – Living on the Edge

Extra project 2011– € 2.940.00,- – Living on the Edge

Elk jaar overwinteren in Afrika 5 miljard vogels uit Europa. De afgelopen 40 jaar loopt dit aantal sterk terug. De vogels lijden onder de veranderingen in het landschap in de Sahel, zoals de verdroging van het drasland (de wetlands) door de aanleg van dammen in belangrijke rivieren. Lees meer

Extra project 2003 – €2.300.00,- – Gruttoproject

Extra project 2003 – €2.300.00,- – Gruttoproject

In 2002 ontvingen Vogelbescherming Nederland en Landschapsbeheer 2,3 miljoen euro van de Postcode Loterij voor Nederland Gruttoland. Een project waarmee zij samen met ruim vijftig boeren de beste manier om grutto’s en andere weidevogels op het boerenbedrijf te redden hebben ontwikkeld. Lees meer

Meer over Vogelbescherming ›

Hoe gaat de Vogelbescherming te werk?

Iedereen kan wat doen voor vogels in zijn directe omgeving, in de tuin en zelfs op het balkon. Vogelbescherming werkt met zoveel mogelijk mensen aan groene vogelvriendelijke steden. Daarmee maken we ons land een stuk leefbaarder; voor vogels en mensen!

Nederland is heel belangrijk voor miljoenen trekvogels. Vogelbescherming zorgt voor een goede bescherming van de  belangrijkste Nederlandse vogelgebieden zoals de Waddenzee, de Zeeuwse Delta, het IJsselmeer en de grote rivieren. Zonder deze gebieden overleven de trekvogels hun jaarlijkse wereldreis niet.

Vogelbescherming werkt met boeren, vrijwilligers en bedrijven aan een vogelvriendelijk landelijk gebied. Juist in het boerengebied zijn door intensivering heel veel vogels verdwenen. De Vogelbescherming wil weer een landelijk gebied vol grutto’s, kieviten en steenuilen.

Iedereen kan wat doen voor vogels in zijn directe omgeving, in de tuin en zelfs op het balkon. Vogelbescherming werkt met zoveel mogelijk mensen aan groene vogelvriendelijke steden. Daarmee maken we ons land een stuk leefbaarder; voor vogels en mensen!

Steun onze goede doelen en speel mee ›