Waddenvereniging

Waddenvereniging. Postcode loterij
De Postcode Loterij en de Waddenvereniging: Het Werelderfgoed Waddenzee beschermen en blijvend beleven.

De Waddenzee is het allerlaatste natuurgebied in Nederland waar wind, water en getij nog zoveel hun eigen gang kunnen gaan. Toch staan natuur, rust en ruimte voortdurend onder druk. De Waddenvereniging zet zich samen met liefhebbers van dit unieke natuurgebied in voor de schitterende ruigheid van dit unieke gebied.

De Waddenvereniging werkt via concrete projecten aan het behoud en herstel van het waddengebied. Daarnaast wijzen zij mensen graag de weg naar het wad om jong en oud de rijkdom van de Waddenzee ook echt te laten voelen. De Waddenvereniging wordt sinds 1997 door de Postcode Loterij gesteund. Sinds de start van de samenwerking heeft de Waddenvereniging van de loterij 18,8 miljoen euro ontvangen voor haar activiteiten.

Lees hieronder meer over de activiteiten van de Waddenvereniging en zie welke extra projecten er werden gerealiseerd dankzij de deelnemers van de Postcode Loterij.

Winnen voor de Waddenvereniging

De Nationale Postcode Loterij steunt 95 goede doelen op het gebied van mens en natuur. Dankzij haar deelnemers kan de Postcode Loterij ook de Waddenvereniging blijven steunen. Zo kan zij blijven werken aan het behoud en herstel van het Waddengebied. Wilt u net als 2,7 miljoen andere Nederlanders geven aan het goede doel, speel dan (extra) mee met de Postcode Loterij en maak kans op mooie prijzen.

Speel mee voor onze goede doelen ›

Projecten

Naast de reguliere, jaarlijkse bijdrage heeft de Waddenvereniging ook een extra schenking voor een bijzonder project ontvangen van de Postcode Loterij. Zie hieronder meer informatie over dit project die hierdoor mogelijk is gemaakt.

Waddenvereniging. Postcode loterij

Extra project 2013 – € 2.070.00,- – Nieuwe Afsluitdijk: de vismigratierivier

Eén van Nederlands beroemdste bouwwerken is de Afsluitdijk. De bouw van deze dijk was een nuttig en prachtig staaltje watermanagement. Het nadeel van de Afsluitdijk is alleen dat de visstand in de Waddenzee en het IJsselmeer heel laag is. Daarom werkt De Waddenvereniging met andere organisaties samen om een slingerende vismigratierivier aan te leggen tussen de Waddenzee en het IJsselmeer. Een ecoduct voor vissen. Lees meer

Meer over de Waddenvereniging >

Wat doet de Waddenvereniging zoal?

Postcode loterij. Waddenvereniging
  • Mensen laten kennis maken de Waddenzee
    Het uitroepen door UNESCO van de Waddenzee als Werelderfgoed is wereldwijde erkenning voor dit schitterende natuurgebied. Jaarlijks neemt de Waddenvereniging zoveel mogelijk mensen mee om kennis te laten maken met de unieke waarden van het Werelderfgoed Waddenzee. De meeste activiteiten van de vereniging vinden in het hoogseizoen plaats. Zo organiseren zij bijvoorbeeld elke zomer de Werelderfgoedweken, een reeks exclusieve en eenmalige waddenbelevenissen in samenwerking met lokale ondernemers. Ook steken ze, samen met vele wadliefhebbers, tijdens het WaddenWerkWeekend in september de handen uit de mouwen om plastic afval op te ruimen.
  • Herstel wadden dynamiek bij randen van het wad
    De komende jaren breken er drukke tijden aan voor de randen van de Waddenzee. Zeespiegelstijging zorgt voor veel werk aan de duinen en dijken. De Waddenvereniging ziet kansen om dit te doen op zo’n manier dat de natuurlijke dynamiek van de Waddenzee zoveel mogelijk hersteld wordt. Met de Vismigratierivier is er voor het eerst weer een open verbinding gemaakt tussen de Waddenzee en het binnenland. Het is een prachtig voorbeeld van hoe je kunt bouwen met de natuur om waterveiligheid te verbeteren en een impuls te geven aan de regionale economie.
  • Verzet tegen zout en gaswinning in het gebied
    De Waddenvereniging verzet zich tegen activiteiten die de unieke natuur van de Waddenzee bedreigen. De Rijksoverheid heeft een vergunning afgegeven voor zoutwinning onder de Waddenzee en er liggen plannen om naar gas te boren bij verschillende Waddeneilanden. De Waddenvereniging vindt dat er te grote risico’s worden genomen wanneer dit wordt toegestaan en komt daarom in actie.
Speel mee en steun goede doelen ›