Wakker Dier

Wakker Dier en de Postcode Loterij: zetten zich in voor de dieren in de veehouderij.

Dierwaardig leven

Wakker Dier is in 1997 opgericht met het doel om dieren in de veesector een dierwaardig leven te geven. Wakker Dier wil dat vlees weer een kwaliteitsproduct wordt waarvoor boeren en producenten een eerlijke prijs ontvangen en waar kreten als ‘kiloknaller’ en ‘nergens goedkoper’ niet bij horen. Wakker Dier ontving in 2014 van de Postcode Loterij een eenmalige bijdrage van 500.000 euro. Vanaf 2016 behoort Wakker Dier tot de goede doelen die jaarlijks een bijdrage krijgen van de Postcode Loterij. Sinds de start van de samenwerking heeft Wakker Dier van de loterij 1 miljoen euro mogen ontvangen voor haar activiteiten.

Winnen voor Wakker Dier

De Nationale Postcode Loterij steunt 95 goede doelen op het gebied van mens en natuur. Zo ook Wakker Dier dat zich inzet voor een dierwaardig leven voor dieren in de veesector door grote winkelbedrijven en A-merken op te roepen om in hun inkoopbeleid meer aandacht te hebben voor dierenwelzijn. Dankzij de bijdrage van haar deelnemers kan de Postcode Loterij ook Wakker Dier blijven steunen en kan het leven van deze dieren verbeterd worden.

Wilt u net als 2,7 miljoen andere Nederlanders geven aan goede doelen, speel dan (extra) mee met de Postcode Loterij en maak kans op mooie prijzen!

Steun onze goede doelen en speel mee ›