War Child

War Child en de Postcode Loterij: halen samen de oorlog uit een kind

Hart voor het kind

War Child zet zich in voor een beter leven van honderdduizenden oorlogskinderen. Ze helpen ze met het verwerken van hun ingrijpende ervaringen, het weer contact durven maken met andere mensen en het opbouwen van zelfvertrouwen. Ze zorgen ervoor dat ze leren lezen, schrijven, rekenen of een vak leren. En creëren een veilige omgeving waar ze weer tot zichzelf kunnen komen en een stabiele en vooral vreedzame toekomst kunnen opbouwen. Dat doen ze wereldwijd.

War Child wordt sinds 2000 door de Nationale Postcode Loterij gesteund. Sinds de start van de samenwerking heeft War Child van de loterij 26,7 miljoen euro ontvangen voor haar activiteiten. Jaarlijks kunnen hiermee 112.500 oorlogskinderen worden geholpen.

Lees hieronder meer over de werkzaamheden van War Child en zie welke extra projecten er konden worden gerealiseerd dankzij de deelnemers van de Postcode Loterij.

Winnen voor War Child

De Nationale Postcode Loterij steunt 95 goede doelen op het gebied van mens en natuur. Dankzij haar deelnemers kan de Postcode Loterij ook War Child blijven steunen. Zo kunnen oorlogskinderen hun zelfvertrouwen hervinden en eventuele conflicten later ook vreedzaam oplossen. Wilt u net als 2,7 miljoen andere Nederlanders geven aan het goede doel, speel dan (extra) mee met de Postcode Loterij en maak kans op mooie prijzen!

Steun onze goede doelen en speel mee ›

Projecten van War Child

Naast de reguliere, jaarlijkse bijdrage heeft War Child ook extra schenkingen voor bijzondere projecten van de Postcode Loterij ontvangen. Zie hieronder meer informatie over de projecten die hierdoor mogelijk zijn gemaakt:

Extra project 2013 – € 1.770.00,- – Jeugdhelden, veilige sport- en speelplaatsen in de Palestijnse Gebieden

Als je als kind vaak geconfronteerd wordt met ellende, is het moeilijk om kind te blijven. Dat geldt zeker voor Palestijnse kinderen in Gaza. Uit onderzoek blijkt dat vier op de tien Palestijnse kinderen tekenen van trauma vertonen. In 2013 ontvingen War Child en Right To Play een extra bijdrage van €1,7 miljoen van de Postcode Loterij voor het gezamenlijke project ‘Jeugdhelden’. Met dit project zetten War Child en Right To Play zich samen in om deze jongens en meisjes sport- en speelplaatsen te geven waar ze veilig en ongestoord kunnen spelen. Vervallen speelplaatsen worden opgeknapt en kinderen krijgen sport-, spel- en creatieve activiteiten aangeboden om zo weer even kind te zijn. Een oase van rust en onbezorgdheid in een turbulente leefomgeving. Lees meer

Meer over War Child ›

Hoe haal je de oorlog uit een kind?

War Child zorgt ervoor dat oorlogskinderen zich gezond kunnen ontwikkelen. Dat doet ze met psychosociale hulp, zodat kinderen hun nare ervaringen kunnen verwerken en weer vertrouwen opdoen. War Child combineert psychosociale hulp met onderwijs, zodat kinderen ook zicht krijgen op een betere toekomst. En met bescherming, zodat ze veilig kunnen opgroeien.

Beeld: Foto’s/Foto psychosociale hulp
Beeld: Foto’s/Foto psychosociale hulp
  • Psychosociale hulp
    War Child heeft een methode ontwikkeld die kinderen leert te dealen met hun moeilijke situatie: I DEAL. In creatieve workshops leren ze in kleine groepjes door allerlei oefeningen hun emoties uiten en zelfvertrouwen opbouwen. Ze leren weer contact maken met anderen en vriendschap sluiten. Ze leren ruzies oplossen zonder te vechten en ze onderzoeken wat ze willen en kunnen in de toekomst. Kinderen worden zo in staat gesteld om beter met elkaar en met hun dagelijkse problemen om te gaan, en om weer naar de toekomst te kijken.
  • Onderwijs
    War Child organiseert geen normaal basis- of secundair onderwijs. Maar scholing vormt wel een essentieel onderdeel van de programma’s. Kinderen die door de oorlog onderwijs gemist hebben leren - waar nodig -lezen, schrijven, rekenen of krijgen een vakopleiding. Hierdoor kunnen ze toch verder. Bovendien zorgt onderwijs voor stabiliteit, structuur en uitzicht op een betere toekomst. In een onzekere situatie, geeft dit kinderen houvast en hoop.
  • Bescherming
    Samen met de kinderen en jongeren zelf, geeft War Child ouders, leraren en lokale leiders voorlichting over geweld, misbruik en verwaarlozing van kinderen. Via toneel en andere voorstellingen gaat War Child over deze moeilijke onderwerpen in gesprek met het publiek. Om samen een veiliger omgeving te creëren. Hiervoor richt War Child bijvoorbeeld kinderclubs op of kinderbeschermingscomités. Bij hen kunnen kinderen terecht.
Steun onze goede doelen en speel mee ›