Wereld Natuur Fonds

Wereld Natuur Fonds en de Postcode Loterij: samen geven we de aarde door

Het Wereld Natuur Fonds werkt wereldwijd aan de bescherming van bedreigde dieren en hun leefomgeving. Zo bouwen ze aan een toekomst waarin mens en natuur in harmonie kunnen leven. Het Wereld Natuur Fonds wordt al vanaf 1993 door de Postcode Loterij gesteund. Sinds de start van de samenwerking heeft het Wereld Natuur Fonds met hulp van de loterij 344,6 miljoen euro ontvangen voor de bescherming van de wereldwijde natuur.

Lees hieronder meer over de werkzaamheden van het Wereld natuur Fonds en zie welke extra projecten er konden worden gerealiseerd dankzij de deelnemers van de Postcode Loterij.

Winnen voor de natuur

De Nationale Postcode Loterij steunt 95 goede doelen op het gebied van mens en natuur. Wereldwijd verdwijnt onmisbare natuur in een hoog tempo. Een leefbare toekomst van planten, dieren én mensen staat op het spel. Door uw bijdrage blijft het voor de Postcode Loterij mogelijk om ook het Wereld Natuur Fonds te blijven steunen. Wilt u net als 2,7 miljoen andere Nederlanders geven aan het goede doel, speel dan (extra) mee met de Postcode Loterij en maak kans op mooie prijzen!

Steun onze goede doelen en speel mee ›

Extra projecten van het Wereld Natuur Fonds

Naast de reguliere, jaarlijkse bijdrage heeft het Wereld Natuur Fonds ook extra schenkingen voor bijzondere projecten ontvangen van de Postcode Loterij. Zie hieronder meer informatie over de projecten die hierdoor mogelijk zijn gemaakt.

Droomfonds 2015 – € 13.5000.00,- – Natuurherstel Haringvliet

De bouw van de Haringvlietdam in 1970 zorgde ervoor dat de biodiversiteit in de Haringvliet sterk achteruit is gegaan. Het Wereld Natuur Fonds, Natuurmonumenten, ARK - natuurontwikkeling en Vogelbescherming Nederland willen hier samen met Sportvisserij Nederland en Staatsbosbeheer verandering in brengen. Lees meer

WWF Guianas L. Gomes

Extra project 2014 – € 2.380.00,- – Peperpot, Nature Park Tales, Trails & Treasures

Plantage Peperpot ligt aan de Surinamerivier op 15 kilometer van Paramaribo. Het kent een lange historie als koffie- en cacaoplantage. De oude plantage staat in directe verbinding met het Amazonegebied. Suriname is één van de weinige landen met grote oppervlakten onaangetast bos en een ongekende rijkdom aan planten en dieren. Vooral vogels bezorgen Peperpot internationale faam. Peperpot Natuur Park is de ideale plek voor bezoekers om het oerwoud te ontdekken. Lees meer

Droomfonds 2014: Neushoorns zijn goud waard

De neushoorn is een doelwit van stropers en wordt ernstig met uitsterven bedreigd. Niets doen voor de neushoorn is geen optie. De droom van de Peace Parks Foundation en het Wereld Natuur Fonds is om de neushoorn voor uitsterven te behoeden. Lees meer

Brian J. Skerry / National Geographic Stock / WWF

Extra project 2010 – € 7.000.00,- – Project Oceans

Project Oceans is een uniek samenwerkingsproject tussen Greenpeace, Marine Stewardship Council (MSC) en het Wereld Natuur Fonds. Het leven in zee staat onder druk door onder andere visserij, scheepvaart, oliewinning, vervuiling en klimaatverandering. De oceanen zijn voor ons allemaal van levensbelang; voor onze zuurstof en voor ons levensonderhoud (voedsel). Het leven in zee moet dringend beter beschermd worden. Lees meer

Meer over het Wereld Natuur Fonds ›

Welke zaken staan er voor het Wereld Natuur Fonds centraal?

WWF indonesie
  • Samenwerken
    In al haar projecten en programma's zoekt het Wereld Natuur Fonds de samenwerking met andere partijen. Dat zijn bijvoorbeeld overheden, bedrijven, lokale bevolking en partnerorganisaties. Hun werk is daardoor een combinatie van met je laarzen in de modder staan en in pak deelnemen aan vergaderingen of onderhandelen over een internationaal verdrag.
  • Slimme oplossingen en voorbeeldprojecten
    Door te zoeken naar slimme oplossingen en door in voorbeeldprojecten te laten zien hoe deze in de praktijk werken, kunnen ze de lokale bevolking en de overheid overtuigen om de natuur te beschermen. De projecten worden altijd door mensen uit het land zelf uitgevoerd, samen met de lokale bevolking en de overheid. Als zij ‘eigenaar’ worden van het project is er een goede kans op succes.
  • Onafhankelijk en voorkeur voor dialoog
    Het Wereld Natuur Fonds is onafhankelijk, niet religieus en niet partij-politiek gebonden. Zij zijn kritisch en gaan harde confrontaties niet uit de weg, als het belang van de natuur dat vraagt. Dialoog heeft daarbij altijd de voorkeur, met gevoel voor realiteit. Met deze houding proberen ze overheden, het publiek en het bedrijfsleven te inspireren en te overtuigen van noodzakelijke veranderingen.
Steun onze goede doelen en speel mee ›