Bijzondere projecten

De Postcode Loterij steunt goede doelen op verschillende manieren. Meer dan negentig goede doelen krijgen jaarlijks een vaste bijdrage. Deze organisaties kunnen ook in aanmerking komen voor een extra bijdrage voor een bijzonder project. Daarnaast ontvangt ieder jaar een aantal organisaties een eenmalige bijdrage.

Droomfondsprojecten

Extra projecten

Extra Project Stichting Natuur & Milieu

Ieder jaar steunt de Postcode Loterij bijzondere en exemplarische projecten van de goede doelen die een jaarlijkse bijdrage krijgen. Wij noemen dit ‘extra projecten’ omdat deze projecten een bijdrage ontvangen uit de opbrengst van de twee extra trekkingen, die naast de twaalf maandelijkse trekkingen worden georganiseerd.  

Extra projecten 2016-2010

Archief Extra projecten

Eenmalige Schenkingen

Naast de structurele steun aan meer dan negentig goede doelen geeft de Postcode Loterij jaarlijks ook eenmalige schenkingen aan goededoelenorganisaties die geen vaste partner zijn van de loterij. Deze organisaties kunnen een eenmalige financieel impuls gebruiken om tot (verdere) ontwikkeling te komen of een groots project te uit te voeren.

Stichting de Noordzee op het strand

Archief Eenmalige Schenkingen