Greenpeace - Questionmark

Greenpeace droomt van verregaande verduurzaming van de productieketens van alles dat we kopen. Daarom biedt Greenpeace consumenten de mogelijkheid om met een eenvoudige app te zien wat de herkomst is van een product, zodat zij bewustere keuzes kunnen maken. Greenpeace gelooft dat door deze transparantie producenten hun productieketens zullen verduurzamen waardoor misstanden worden opgelost. In 2013 ontving de organisatie ruim 7,5 miljoen euro van de Postcode Loterij voor dit droomproject

Achtergrond

Steeds meer mensen geven aan milieu, dierenwelzijn, arbeidsomstandigheden of gezondheid belangrijk te vinden bij het doen van aankopen. Met honderden verschillende keurmerken en de complexe productieketens is het voor veel mensen echter niet duidelijk hoe gezond, duurzaam of diervriendelijk producten nu echt zijn. Greenpeace wil consumenten helpen om de groeiende vraag naar eerlijke en duurzame producten kracht bij te zetten.

Aanpak

Volgens Greenpeace is de oplossing Questionmark. Questionmark onderzoekt de wereld achter de producten die we dagelijks kopen en laat de impact op mens en milieu zien van elk product. Ook ontwikkelt het initiatief een platform waar kennis en verhalen over producten door iedereen verzameld en gedeeld kunnen worden. Via een app en een website kunnen consumenten Questionmark raadplegen voor betrouwbare product- en keteninformatie. Questionmark wil uiteindelijk alle producten uit de supermarkt dekken en honderdduizenden consumenten bereiken. Het doel daarvan is om de vraag naar duurzame producten te vergroten en tegelijkertijd bedrijven te stimuleren hun productieketens te verduurzamen en daarmee het aanbod van duurzame producten te vergroten.

De thema’s die Questionmark hanteert om producten te vergelijken zijn: milieu, mensenrechten, dierenwelzijn en gezondheid. Voor het doorlichten van producten doet Questionmark gedegen onderzoek en vertaalt dit voor elk product naar een rapportcijfer van 1 tot 10: voor gezondheid geeft Questionmark een aparte score, gebaseerd op de richtlijnen van de Gezondheidsraad. Het duurzaamheidsonderzoek van Questionmark is gebaseerd op wetenschappelijke methodes en bronnen.

Stand van zaken

In april 2014 zijn de app en de website gelanceerd. Sindsdien zijn al meer dan 500.000 mensen bereikt en trekken de site en de app maandelijks meer dan 50.000 bezoekers. De boodschap dat je het recht hebt om te weten wat je eet heeft regelmatig het landelijke nieuws gehaald, bijvoorbeeld via consumentenprogramma’s als Radar en Kassa.
Eind 2015 heeft Questionmark ook een boodschappenlijstje-app gelanceerd. Als je in deze app je dagelijkse boodschappenlijstje maakt, krijg je suggesties voor meer duurzame boodschappen.
Momenteel doet Questionmark onderzoek naar producten uit de achttien grootste supermarktketens van Nederland. Je kunt al informatie vinden over: vlees- en vleesvervangers, vis, schaal- en schelpdieren, aardappelen, groente en fruit, kaas, eieren, zuivel, toetjes, broodbeleg, chocolade, bier, fris, sappen, fruitdranken en ijs. Daarmee hebben meer dan 34.000 producten inmiddels een duurzaamheidsscore en een score op gezondheid.
Naast Questionmark is er inmiddels ook een social entreprise (QM intelligence BV) opgericht om bedrijven te ondersteunen bij het verduurzamen van hun productieketens. Door middel van het online portal Closeup kunnen fabrikanten en retailers de wereld van data achter de productscores van Questionmark inzien en benutten.
In 2016 zet Questionmark nog meer in op vernieuwende manieren om consumenten duurzamer boodschappen te laten doen: door spelelementen toe te voegen aan haar apps wordt duurzaam inkopen leuker en interessanter.