Natuurmonumenten – Marker Wadden

Fotocredits: Wim Dasselaar

Natuurmonumenten droomt van de realisatie van een groot natuurgebied van 10.000 hectare, de Marker Wadden in het Markermeer. Dit meer is met een oppervlakte van 70.000 hectare een van de grootste zoetwatermeren in Europa. De natuurwaarde van het gebied staat echter al een tijd sterk onder druk. En daar wil Natuurmonumenten verandering in brengen. Natuurmonumenten ontving in 2012 15 miljoen euro voor dit droomproject.

Achtergrond

In het Markermeer zweeft een enorme hoeveelheid slib. Deze modderlaag verstikt al het leven op de bodem. De oevers van het meer zijn te hard en te steil. Deze bestaan uit dijken met basaltblokken in plaats van strand en rietvelden en het water is te diep voor waterplanten. De vis- en vogelstand is hierdoor sterk achteruitgegaan.

Met Marker Wadden heeft Natuurmonumenten een visie ontwikkeld voor de toekomst van het Markermeer. Belangrijke onderdelen van het plan zijn de aanpak van het slib en de ontwikkeling van een groot ondiep gebied met eilanden en wetlands bij de Houtribdijk.

Het herstellen van de visstand is een belangrijke doelstelling van het project. Dat is niet alleen van belang voor de vogels, maar ook voor de beroeps- en sportvissers. Daarnaast profiteren de watersporters en recreanten van de Marker Wadden en biedt het de waterbouwers en universiteiten veel ruimte  voor het ontwikkelen van nieuwe kennis en technieken.

Voor het plan is in totaal 75 miljoen euro nodig.

Aanpak

Natuurmonumenten heeft samen met de baggerindustrie een vernieuwende aanpak uitgedacht die zorgt voor een forse kwaliteitsverbetering van het Markermeer. De kern van de innovatieve oplossing is dat het slib uit het meer de bouwsteen is voor de aanleg van het natuurgebied. Dit betekent veel lagere kosten omdat er geen bouwmateriaal naar het gebied vervoerd hoeft te worden. Deze aanpak is op deze schaal nog niet eerder toegepast in de wereld en is dus een echte innovatie.

Stand van zaken

De eerste fase van het project kenmerkte zich met name door veel noodzakelijk overleg met alle belanghebbenden. Van de benodigde 75 miljoen euro is reeds 50 miljoen euro beschikbaar. Hiermee is begonnen met de aanleg van het eerste eiland. Daarmee is Natuurmonumenten, samen met Rijkswaterstaat en uitvoerder Boskalis, in voorjaar 2016 voortvarend van start gegaan. Er wordt heel hard gewerkt en in mei 2016 kwam het eerste land al boven water. Het eerste eiland zal dit najaar klaar zijn. In 2018 is de eerste fase  met een kleine jachthaven en informatiecentrum op het eerste eiland gereed.

Updates:

13 mei 2016 – Eerste eiland Marker Wadden zichtbaar

23 september 2015 – Ontwerp Marker Wadden bekend