War Child: Can’t Wait to Learn | € 5.900.000,-

War Child: can't wait to learn Postcode Loterij

War Child – innovatief onderwijs voor kinderen in oorlogslanden

Het is de droom van War Child dat alle kinderen toegang hebben tot goed, effectief onderwijs. Door de vele oorlogen en conflicten in de wereld kunnen nu meer dan 30 miljoen kinderen niet naar school. War Child ontwikkelde daarom een innovatieve lesmethode die hiervoor uitkomst kan bieden: Can't Wait to Learn. Kinderen volgen door overheden goedgekeurd onderwijs – door educatieve games te spelen op tabletcomputers, ook op plekken zonder scholen, of gekwalificeerde leraren. In 2016 ontving War Child 5,9 miljoen euro uit het Droomfonds van de Postcode Loterij om dit project de komende vijf jaar uit te voeren.

Achtergrond

Meer dan 30 miljoen kinderen uit conflictgebieden zien nooit een leraar. Ze zijn gevlucht, of door oorlog is hun school verwoest. Maar in de chaos van de conflictgebieden is dringend behoefte aan scholing. Onderwijs is een recht voor alle kinderen. Het geeft ouders en kinderen hoop, structuur en concrete kansen op een betere toekomst. Het biedt kinderen veiligheid en regelmaat. Ook speelt onderwijs een vitale rol bij het herstellen en voorkomen van conflicten. 

Om alle oorlogskinderen toegang te geven tot onderwijs, zouden ontzettend veel scholen moeten worden gebouwd en leraren moeten worden opgeleid. Daarvoor is simpelweg geen tijd, en veel te weinig geld. In de tussentijd valt een hele generatie kinderen, die dolgraag wil leren, buiten de boot. War Child wil positieve, blijvende veranderingen brengen in de levens van kinderen in conflictgebieden. Daarom ontwikkelde War Child samen met een aantal projectpartners ‘Can’t Wait to Learn’. Want via deze lesmethode kunnen de kinderen die dit het hardst nodig hebben toch snel, flexibel, effectief en innovatief onderwijs krijgen.

Aanpak

Met de bijdrage uit het Droomfonds van de Postcode Loterij kan War Child de komende vijf jaar Can’t Wait to Learn verder ontwikkelen, uitbreiden en opschalen. In twee landen waar vanwege conflicten het gebrek aan onderwijs voor kinderen enorm is. In Soedan, waar meer dan twee miljoen kinderen niet naar school gaan. En in het Midden-Oosten, waar landen met veel moeite miljoenen vluchtelingen opvangen uit buurland Syrië en waar voor zo’n 50% van de vluchtelingenkinderen geen plek is op scholen. Eind 2020 hebben door dit project bijna 100.000 kinderen in twee landen goed leren rekenen, schrijven en lezen.

Dankzij de bijdrage uit het Droomfonds kunnen  War Child en partners in ieder geval de lesmaterialen ontwikkelen voor lessen in lezen en schrijven voor groep 1 tot en met 6, in het Arabisch, Frans en Engels. War Child monitort de pilotprojecten nauwgezet, om de ervaringen te gebruiken om de methode verder op te schalen in verschillende andere landen en omstandigheden. Getraumatiseerde oorlogskinderen worden via deze methode ook spelenderwijs ondersteund op psychosociaal gebied.

War Child heeft als doel: de ontwikkeling van een schaalbaar, flexibel, levensvatbaar en snel op te bouwen onderwijsmodel, met bewezen kwaliteit en effectiviteit, voor kinderen uit conflictgebieden. Daardoor komt straks een vliegwieleffect op gang, dat uitrol van Can’t Wait to Learn naar potentieel miljoenen kinderen mogelijk maakt. Zodra de materialen in deze twee landen ontwikkeld zijn, kunnen andere landen en organisaties namelijk makkelijk aanhaken.

Stand van zaken

In Soedan is de ontwikkeling van de educatieve games voor taalonderwijs op tablets in volle gang. Samen met het Soedanese Ministerie van Onderwijs vertalen War Child en partnerorganisaties momenteel het Soedanese onderwijsprogramma naar op maat gemaakte educatieve games. De eerste stappen zijn gezet voor het ontwerp, en voor specifieke aspecten van taalonderwijs, zoals het herkennen van letters. Ook zijn twee staten uitgekozen voor het testen van deze innovatieve lesmethode. De games voor rekenonderwijs in Soedan waren de afgelopen jaren al ontwikkeld en getest. Deze worden nu aangepast, als voorbereiding op het vanaf 2017 in Soedan geplande opschalen van rekenonderwijs via Can’t Wait to Learn.

In het Midden-Oosten onderzoeken War Child en partnerorganisaties hoe het ontwerp en de inhoud van de games straks naadloos kunnen aansluiten bij de leefwereld van lokale kinderen. Zo’n 500 kinderen, leraren en ouders/verzorgers, uit verschillende bevolkingsgroepen, geven daarbij input, via interviews en groepssessies. Ook startte War Child belangrijke samenwerkingsverbanden met lokale organisaties, het Ministerie van Onderwijs en andere internationale hulporganisaties. Zij zijn essentiële partners om de lesmethode de komende jaren samen mee te ontwikkelen, te testen, te implementeren en op te schalen.